email netia

1 posta

Kontakty Netia

Poniżej zestawienie adresów kontaktowych Netii.  Po zakończeniu świadczenia usług dzierżawiony sprzęt powinien zostać odesłany na koszt klienta na Magazyn Centralny Netii, w przypadku braku zwrotu urządzeń Netia obciąża klienta w zależności od rodzaju sprzętu i oferty od 200 do 700 […]