Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 2000/XP

Jeśli musisz konfigurować kartę sieciową ręcznie, to potrzebujesz znać:

  • Adres IP komputera jaki należy ustawić, np: 192.168.1.15
  • Maska podsieci, najczęściej: 255.255.255.0
  • Brama domyślna, np: 192.168.1.1
  • Dwa adresy serwerów DNS, np: 8.8.8.8 i 8.8.4.4 (serwery DNS Google)

 

  1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > Panel Sterowania > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne a następnie klikamy przycisk [Właściwości].
  2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze i naciskamy przycisk [Właściwości]
  3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk [Właściwości]. Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP
  4. W oknie tym należy zaznaczyć opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”
  5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.

Konfiguracja modemo-routerówKonfiguracja modemo-routerów