Dioda Netia Spot

Kolor diody Stan urządzenia
Nie świeci się Netia Spot jest wyłączony.
Ciągły biały Zasilanie jest włączone. Urządzenie pracuje prawidłowo. Użytkownik może korzystać z usługi Szybki Internet przez łącze szerokopasmowe ADSL.
Migający biały Możliwe stany:

  • trwa oczekiwanie na podłączenie nowego urządzenia Wi-Fi po wciśnięciu przycisku WPS (w ciągu 2 minut)
  • połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem modemu 3G
  • trwa aktualizacja oprogramowania NetiaSpot
Ciągły różowy Konfiguracja Netia Spot w trybie BRIDGE. Powrót do konfiguracji w trybie ROUTER możliwy po resecie.
Ciągły czerwony Brak dostępu do internetu

Możliwe przyczyny:

  • trwa uruchomienie routera Netia Spot po włączeniu zasilania
  • trwa konfiguracja urządzenia po włączeniu zasilania
  • przerwane połączenie z Internetem na skutek odłączenia kabla telefonicznego ADSL lub nieprawidłowego podłączenia kabla do splittera
  • przerwane połączenie z Internetem na skutek awarii sieci

    Prosimy w przeglądarce internetowej wpisać adres dowolnej strony internetowej, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami modułu Self-Diagnostic. Jeżeli Netia Spot nie odpowiada prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić połączenie z routerem oraz konfigurację komputera/terminala.