Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 8

Jeśli musisz konfigurować kartę sieciową ręcznie, to potrzebujesz znać:

 • Adres IP komputera jaki należy ustawić, np: 192.168.1.15
 • Maska podsieci, najczęściej: 255.255.255.0
 • Brama domyślna, np: 192.168.1.1
 • Dwa adresy serwerów DNS, np: 8.8.8.8 i 8.8.4.4 (serwery DNS Google)

 

 1. Otwórz pasek boczny i kliknij na ikonę ustawień [Setting]
 2. Z menu ustawień wybierz panel sterowania [Control Panel]
 3. Przejdź do sekcji Sieć i Internet [Network i Internet]
 4. Przejdź do sekcji Centrum Sieci i Udostępniania [Network and Sharing Center]
 5. Wybierz z menu po prawej stronie Zmień ustawienia karty sieciowej [Change adapter settings]
 6. Zaznacz połączenie ETH i kliknj w Zmień ustawienia tego połączenia [Change settings of this connetion]
 7. W oknie właściwości połączenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknij na Właściwości [Properties]
 8. Najlepsza konfiguracja to pozostawienie automatycznego wyboru IP i serwerów DNS, zostaw zaznaczone Uzyskaj adres IP automatycznie [Obtain an IP address automatically] oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [Obtain DNS server address automatically]
 9. Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.