Stały adres IP WAN

Jeśli posiadasz w Netii jeden stały adres IP WAN teoretycznie nie potrzebujesz żadnej dodatkowej konfiguracji na swoim urządzeniu końcowym, ponieważ stały adres IP jest przypisany do loginu i hasła usługi i każdorazowo po połączeniu jest automatycznie nadawany przez systemy Netii.

 

Mimo, że jest to zbędne podaję przykładowe dane konfiguracyjne:

 • Adres IP: 87.105.190.109
 • Maska podsieci: 255.255.255.255
 • Brama: 87.105.190.109

Łatwo zauważyć, że adres IP i Brama sieci to ten sam adres, a dlaczego tak jest ? Dlatego, że klient ma tylko jeden stały adres IP, który w tej konfiguracji będzie również jego bramą i przez niego będzie kierowany ruch.

Kolejną ciekawostką jest 87.105.190.109/32 – co oznacza /32 ? Jest to skrócony zapis maski podsieci. Jak czytać tak zapisane maski podsieci ? W powyższej konfiguracji rozwinięta maska to 255.255.255.255 pamiętając, że 255 jest równe 8 bitów, to analogicznie do tego 8+8+8+8=32

Patrząc na tę maskę można zwrócić uwagę na fakt, że jest różna od tej maski, którą przeważnie widzimy w sieciach lokalnych, np.: 255.255.255.0, jest tak, ponieważ w Netii stały adres IP jest jeden.

Maskę podsieci łatwo policzyć pamiętając o powyższym przykładzie z 8 bitami, ale przydatna może się okazać ściąga w formie tabelki.

 

255.255.255.0 lub [0] /24 256 adresów IP
255.255.255.128 lub [128] /25 128 adresów IP
255.255.255.192 lub [192] /26 64 adresów IP
255.255.255.224 lub [224] /27 16 adresów IP
255.255.255.240 lub [240] /28 8 adresów IP
255.255.255.248 lub [248] /29 8 adresów IP (podsieć w Netii)
255.255.255.252 lub [252] /30 4 adresów IP
255.255.255.254 lub [254] /31 2 adresy IP
255.255.255.255 lub [0] /32 1 adres IP

 

 

Podsieć adresów LAN:
UWAGA: Podsieć LAN w Netii to zupełnie odrębna usługa i konfiguracja opiera się całkowicie na danych dotyczących podsieci, często podsieć jest mylona z jednym stałym adresem IP WAN.

Wraz z zakupem Podsieci LAN  otrzymujesz 8 stałych adresów IP LAN widocznych z sieci zewnętrznej. W tym wypadku konfiguracja jest już nieco bardziej skomplikowana i wymaga minimum dwóch informacji – początkowy adres IP podsieci i jej maska.

Najczęściej dane te są przekazywane w takiej formie: Podsieć LAN: 87.204.54.48/255.255.255.248
W przypadku takiej konfiguracji należy pamiętać, iż mimo nazwy 8 adresów LAN, nie ma dostępnych do użytku wszystkich z nich.

Podstawowe informacje o podsieci:

  •  adres sieci (określa z jakiej sieci są adresy, niezbędny do prawidłowej komunikacji, jeśli adresy są z tej samej sieci, to komunikują się bezpośrednio, jeśli z innej, to za pomocą następnej bramy tj. routera)
  •  brama (za jej pośrednictwem hosty mogą łączyć się z siecią Internet, adres traktowany jest jako użytkowy)
  •  adres rozgłoszeniowy (jego zadaniem jest przesyłanie informacji do wszystkich hostów w podsieci)
  • adresy hostów (adresy użytkowe, należy pamiętać o tym, że adresy hostów to adresy na ostatnim bicie, tj. 87.204.54.xxx)

Jak skonfigurować podsieć ? Konfiguracja na powyższym przykładzie może wyglądać w ten sposób:

 • Adres sieci 87.204.54.48 (pierwszy adres)
 • Maska podsieci 255.255.255.248
 • Brama 87.204.54.49 (nie ma różnicy, który z adresów zostanie wybrany jako brama)
 • Adres rozgłoszeniowy 87.204.54.55 (ostatni adres)
 • Adresy hostów 87.204.54.50, 87.204.54.51, 87.204.54.52, 87.204.54.53,87.204.54.54

Jak widać, dostępnych jest jedynie 5 adresów użytkowych, nie licząc bramy, które teraz muszą zostać przypisane na stałe do kart sieciowych urządzeń. Dodatkowo niezbędnym będzie utworzenie dodatkowej puli adresów w DHCP routera. Należy pamiętać o tym, że jeśli chcemy, aby adresy były w pełni dostępne z zewnętrznej sieci, należy wyłączyć NAT (translację adresów) oraz Firewall na routerze.

 

Opis ustawienia podsieci w routerze Netia Spot:

Opis ustawienia podsieci w routerze Netia Spot

 

Do zamówienia podsieci w Netii konieczne jest wypełnienie wniosku RIPE:
Pobierz :
Wniosek RIPE po polsku – dokument World
Wniosek RIPE po angielsku – dokument World
Instrukcja wypełnienia wniosku RIPE