Konfiguracja PPPoE w MacOS

Poniższa konfiguracja jest używana bardzo często dla klientów Dialogu. W Netii spotkana rzadziej np. przy Wimax lub routerze ustawionym w bridge.
Zalecamy konfigurację modemów w trybie router, wtedy konfiguracja PPPoE na komputerze nie będzie potrzebna.

1. Wybrać polecenie Preferencje systemowe z menu Apple i tam kliknąć ikonę Sieć.

PPPoE w MacOS

2. Kliknąć pole wyboru Pokaż i zaznaczyć Ethernet wbudowany.
PPPoE w MacOS
3. Kliknąć na zakładkę PPPoE. Następnie wprowadzić otrzymany od Telefonii Dialog login w polu Nazwa konta oraz otrzymane hasło w polu Hasło.
PPPoE w MacOS

 Zaznaczyć opcje Zachowaj hasło, dzięki której przy każdej próbie łączenia się z Internetem nie będziesz musiał ponownie wprowadzać hasło.

4. Następnie kliknąć Zastosuj teraz.

5. Po skonfigurowaniu karty sieciowej możesz już łączyć się z Internetem. W tym celu należy wybrać polecenie Programy z menu Apple i tam kliknąć na ikonę Połącz z Internetem.

PPPoE w MacOS

6. Wybrać zakładkę Ethernet wbudowany i kliknąć Połącz.

PPPoE w MacOS

 7. Po zmianie Statusu połączenia z Nieaktywny na Połączony możesz już korzystać z zasobów Internetu.