RASPPPoE Windows 98/2000 [WiMAX]

Netia jest liderem w zakresie budowy sieci opartych na technologii WiMAX.
Obecna oferta na bazie technologii WiMAX obejmuje dostęp do Internetu i usługi głosowe zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Szybki internet podłączany w technologii WiMAX wymaga połączenia przy pomocy nazwy użytkownika i hasła. Standardowo użytkownik otrzymuje program WinPoET, niestety połączenie tworzone w ten sposób jest delikatnie mówiąc wątpliwej jakości, za to bardzo proste w instalacji. Polecam zainstalowanie alternatywnego sposobu łączenia, opartego o darmowy sterownik PPPoE: RASPPPoE. Zyskujemy bardziej niezawodny sposób łączenia, bardziej stabilne połączenie, unikamy kłopotów z licencją WinPoET czy dość częstych w przypadku używania WinPoET przypadków wyłączenia karty sieciowej.

W przypadku systemu Windows XP utworzenie nowego połączenia nie wymaga instalacji jakichkolwiek dodatkowych plików – system ten domyślnie obsługuje PPPoE – proces tworzenia takiego połączenia opisałem w przypadku gdy pojawia się błąd 651. Poniżej znajduje się opis utworzenia połączenia dla Windows 98SE oraz Windows 2000/XP- polecam pobranie wskazanych w opisie plików i nagranie na płytę – aby w razie konieczności instalacji nowego systemu mieć wszystko pod ręką.


Instalujemy sterownik PPP Over Ethernet w Windows 98SE.

Aby poprawnie działało połączenie PPPoE w systemie Windows 98SE musimy zainstalować oprócz RASPPPoE poprawki: NDIS Intermediate Drivers [Q243199] oraz TCP/IP May Retransmit Packets Prematurely [Q236926]. Zalecam zainstalowanie  Nieoficjalny Service Pack 2.1b dla Windows98 SE PL lub WinSPatcher 98SE, są to zbiory poprawek i aktualizacji – dzięki nim Windows 98SE będzie zdecydowanie bardzie bezpieczniejszy, będzie pracował stabilniej. Pobieramy pliki:

Pobierz:
RASPPPOE_098B.exe – wymagany

Pobierz:
Q243199.exe – wymagany

Pobierz:
Q236926.exe – wymagany

 

Instalujemy Q236926.exe, Q243199.exe lub któryś ze zbioru poprawek – instalacja polega na postępowaniu zgodnie ze wskazówkami pokazującymi się na ekranie. Po instalacji wyłączamy i włączamy komputer. teraz możemy przystąpić do instalacji RASPPPoE.

Uruchamiamy plik RASPPPOE_098B.exe – ten automatycznie rozpakuje się do C:\raspppoe

Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie „Otoczenie sieciowe” i wybieramy właściwości

Otworzyliśmy okno Sieć, w którym usuwamy protokół TCP/IP -> nazwa_karty naszej karty sieciowej zaznaczając odpowiedni protokół i klikając Usuń

Teraz klikamy na przycisk Dodaj

W okienku Wybierz składniki sieci wybieramy Protokół i klikamy Dodaj

Następnie klikamy na przycisk Z dysku

Teraz w oknie exploratora wskazujemy katalog C:\raspppoe, po wybraniu właściwego katalogu klikamy OK

W okienku Wybierz: protokół sieciowy wybieramy PPP over Ethernet Protocol (Windows 98/ME) i klikamy OK

Po instalacji powinny pojawić się 3 nowe protokoły

Aby dokończyć instalację klikamy na przycisk OK

Windows poprosi o włożenie płyty instalacyjnej Windows 98SE – wkładamy ja do CDrom-u i klikamy OK – nastąpi instalacja, a po zakończeniu instalacji wykonujemy restart komputera

Po uruchomieniu komputera przechodzimy do meny START —> Uruchom i wpisujemy raspppoe, klikamy OK – jeśli nie wykonałeś restartu komputera – pojawi się błąd

Jeśli był wcześniej wykonany restart komputera, pojawi się okienko RASPPPOE – Dial-Up Connection Setup. W oknie tym tworzymy nowe połączenie, czyli klikamy na przycisk Create a Dial-up Connection for the selected Adapter, następnie na przycisk Exit

Może pojawić się okno Informacje o lokalizacji – wypełniamy je wg obrazka poniżej:

Klikamy ikonę Mój Komputer a następnie ikonę Dial-up Networking, jeśli pojawi się okno kreatora – zamykamy je klikając Anuluj

Zmieniamy nazwę naszego połączenia na bardziej przyjazną: Netia, klikamy prawym klawiszem myszki na ikonie połączenia i wybieramy Zmień nazwę

Następnie klikamy prawy przycisk myszy na naszym połączeniu i wybieramy Właściwości. W oknie ustawień połączenia wpisujemy numer telefonu: 0, ustawiamy właściwą kartę sieciową i odznaczamy Używaj numeru kierunkowego i właściwości wybierania. Przechodzimy do zakładki Typy serwerów

W zakładce Typy serwerów ustawiamy wszystko jak na rysunku poniżej i klikamy OK

Teraz klikamy prawym klawiszem myszki na ikonę połączenia i tworzymy skrót na pulpicie

Zamykamy wszystkie okna i klikamy na skrót do połączenia na pulpicie. W oknie łączenia wpisujemy nazwę użytkownika i hasło otrzymane przy aktywacji Szybkiego Internetu od Netii lub jeśli jesteśmy przed aktywacją wpisujemy użytkownika: internet i hasło: internet. Klikamy Połącz

W ten sposób skonfigurowaliśmy połączenie z Szybkim Internetem od Netii udostępnianym w technologii Wimax.


Instalujemy sterownik PPP Over Ethernet Windows 2000/XP.

Pobieramy plik sterownika

Pobierz:
RASPPPOE_098B.exe

Uruchamiamy pobrany plik – zostanie automatycznie rozpakowany do C:\raspppoe

Wybieramy właściwości Połączenia lokalnego:
Menu Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania -> Połączenia sieciowe i telefoniczne.

Wybieramy Zainstaluj

Wybieramy Protokół

Wybieramy „Z dysku”

Wpisujemy nazwę katalogu, do którego rozpakowałeś sterownik (c:\raspppoe)

Wybieramy „PPP over Ethernet Protocol”

Protokół PPP Over Ethernet powinien być widoczny we właściwościach połączenia lokalnego:

Tworzymy połączenie PPP.

Udajemy się do Menu Start->Uruchom i wpisujemy 'raspppoe’

Pojawi się okienko programu raspppoe, w którym należy nacisnąć przycisk 'Create a dial-up connection to the selected adapter’.

Można jeszcze sprawdzić czy na pewno mamy połączenia z serwerem PPP Netii – należy nacisnąć przycisk 'Query Available Services’ – jeśli nie pojawi się poniższe należy sprawdzić konfigurację karty sieciowej oraz podłączenie.

Na pulpicie pojawi się ikona (nazwa jest zależna od nazwy karty sieciowej w komputerze):

Łączymy się z Internetem.

Uruchamiamy stworzone połączenie. Podajemy przyznaną nazwę użytkownika i hasło – lub przed aktywacją usługi wpisujemy użytkownika Net24 z hasłem Net24. Zaznaczamy „Zapisz hasło” i klikamy „Wybierz numer”