Udostępnianie połączenia

W systemach począwszy od Windowsa 98 SE, jest możliwość udostępniania (współdzielenia, współużytkowania…) połączenia internetowego poprzez tzw. maskaradę. Polega to na tym, że jeden komputer (który jest podłączony do Internetu przez modem ADSL) udostępnia łącze innym komputerom w sieci lokalnej (LAN). W systemie Windows 2000 oraz XP mamy również możliwość przekierowania portów na dany komputer korzystający z tej usługi tak, aby np. mógł on z powodzeniem obsługiwać serwer ftp czy www.


Jak to działa?

Komputer serwer ma zazwyczaj adres IP 192.168.0.1 i uruchomiony serwer DHCP, dzięki czemu komputery w sieci lokalnej pobierają automatycznie swoje IP z serwera, który przydziela je w zakresie od 192.168.0.2 do 192.168.0.253. Przyjmijmy, że komputer klient ma IP 192.168.0.2. Teraz, jeśli komputer o adresie 192.168.0.2 chce dostępu do Internetu, wysyła zapytanie do 192.168.0.1 (serwera), ten zaś wysyła je dalej w świat. Jeśli przyjdzie odpowiedź, jest ona automatycznie przekierowana do komputera o IP 192.168.0.2. I tak z każdym komputerem w sieci. Jeśli teraz byśmy chcieli postawić np. serwer ftp na komputerze 192.168.0.2, to musimy zrezygnować w jego przypadku z automatycznego pobierania adresów przez DHCP i ustawić je ręcznie. Czyli IP 192.168.0.2, maska 255.255.255.0, brama 192.168.0.1 i serwery DNS: 213.241.79.38 oraz 213.241.79.37. Teraz na serwerze musimy przekierować odpowiedni port na komputer 192.168.0.2 (dla serwera ftp jest to port 21) tak, aby wszystkie zapytania kierowane ze strony Internetu na dany port byly przekazywane na komputer 192.168.0.2.


Konfiguracja serwera

Opis dla systemów Windows 2000 i XP. Wchodzimy do panelu sterowania i tam otwieramy Połączenia sieciowe. Ustawiamy się na połączeniu, które daje dostęp do Internetu [Internet ADSL lub Speed Touch] i prawym klawiszem myszki wchodzimy do Właściwości. Ukaże nam się okno:

Mogą wyskoczyć też i inne podobne okna, ale generalnie zasada jest taka sama. Przechodzimy do zakładki Udostępnianie i zaznaczamy opcję Włącz udostępnianie połączenia internetowego:

To w sumie wystarczy, przy powyższych ustawieniach serwer powinien już działać. Teraz zajmijmy się przekierowaniem portów (to dla tych, którzy tego potrzebują). Aby przekierować port należy kliknąć w przycisk Ustawienia będąc dalej w tej samej zakłądce, wybrać Usługi:

Teraz wystarczy kliknąć w Dodaj i podać numer portu który ma być przekierowany, adres IP komputera na który ten port ma być przekierowany i dowolną nazwę, którą wybierzemy dla udostępniania danego portu. Oczywiście na liście mamy już gotowe przykłady usług (czyt. odpowiednich portów), które możemy wykorzystać.


Konfiguracja klienta

Aby skonfigurować klienta, należy wejść do właściwości połączenia sieciowego, a następnie do właściwości protokołu TCP/IP:

Teraz w polu IP trzeba wpisać numer 192.168.0.xxx gdzie xxx to dowolna liczba z zakresu od 2 do 223. Należy pamiętać, aby każdy komputer w naszej sieci lokalnej miał inny adres IP. Jako maskę wpisujemy 255.255.255.0, jako bramkę numer IP komputera, który udostępnia internet (np. 192.168.0.1). Przy takiej konfiguracji dostęp do Internetu w zasadzie już mamy, tylko np. wpiszemy w przeglądarce www.onet.pl, to żadna strona się nie wyświetli. Działałoby, gdybyśmy wpisali adres IP Onetu. Aby temu zaradzić należy wpisać serwery DNS: 213.241.79.37 oraz 213.241.79.38 tak, jak to przedstawia ilustracja powyżej.


Coś nie działa ?

występują przypadki, w których nie działa udostępnianie połączenia. Bardzo często powodem takiej dolegliwości jest wyłączona usługa ICS. Spradzamy to w nastepujący sposób: Start-> Panel sterownia-> Narzędzia administracyjne-> Usługi-> Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie… Sprawdzamy czy w polu Stan widnieje Uruchomiona i czy Typ rozruchu jest Automatyczny. Jeśli nie, klikamy dwa razy na Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie… i zmieniamy Typ rozruchu na Automatyczny oraz klikamy Uruchom.
Można także pobrać plik: !ICS.reg i uruchomić go, zamiast czynności opisanych powyżej.

Prawidłowe działanie usługi udostępniania połączenia uzyskamy po ponownym uruchomieniu komputera.