Pierwsza Instalacja – EVOBOX Netia

EVOBOX Netia – Pierwsza Instalacja

W trakcie pierwszej instalacji skonfigurujesz w pełni dekoder oraz w jej trakcie zostanie wykonana diagnostyka połączenia Internetowego.

Wybór i zmianę ustawień dokonaj za pomocą klawiszy kierunkowych na pilocie oraz potwierdź je zawsze przyciskiem OK.

Wybierz ustawienia języka oraz obrazu, po wybraniu ustawień zatwierdź je przyciskiem OK na pilocie.

 • Język
  • Polski
  • English
 • Rozdzielczość ekranu
  • 1080i
  • 1080p
  • 720p
 • Strefa czasowa

Wybierz jak chcesz połączyć dekoder z Internetem

 • Przewodowo
 • WI-FI
  • WPS (PBC) – prosty sposób na połączenie z siecią WI-FI bez konieczności wpisywania hasła, wystarczy, że naciśniesz przycisk WPS na routerze (o ile urządzenie posiada funkcję WPS).
  • Konfiguracja Manualna – ręczna konfiguracja sieci.
  • Konfiguracja Automatyczna – wybierz sieć z listy dostępnych i wpisz hasło.

Poniższa instrukcja odnosi się do konfiguracji automatycznej przez WI-FI:

Wybierz rodzaj konfiguracji połączenia bezprzewodowego i zatwierdź przyciskiem OK na pilocie.

Wybierz sieć z którą chcesz się połączyć i kliknij OK na pilocie.

 

Wpisz hasło sieci bezprzewodowej a następnie przejdź do Akceptuj (poniżej wpisanego hasła) i zatwierdź przyciskiem OK.

Po uzyskaniu połączenia przejdź Dalej klikając OK na pilocie.

Teraz dekoder sprawdzi wersję oprogramowania i jeżeli to konieczne rozpocznie jego aktualizację, przejdź Dalej klikając OK na pilocie.

 

Następnie dekoder zaktualizuje datę, godzinę, program TV, pobierze listę kanałów oraz wykona diagnostykę łącza Internetowego.

Po aktualizacji przejdź Dalej klikając OK na pilocie.

W kolejnym kroku ustaw oszczędzanie energii oraz czas po jakim automatycznie dekoder zostanie wyłączony i zatwierdź przyciskiem OK na pilocie.

 • Oszczędzanie energii
  • Szybki start
  • Czuwanie
 • Automatyczne wyłączenie
  • Nigdy
  • 1,5 godz
  • 3 godz
  • 6 godz

Na koniec potwierdź konfigurację klikając OK na pozycji Zakończ.

THX Krzysztof S.

 

 

Evobox IP pierwsza instalacja – podłączenie przewodowe.

 

 

Evobox IP pierwsza instalacja – podłączenie WiFi