Błąd 720 Błąd 769 szerszy opis

Zanim wykonasz jakiekolwiek czynności opisane poniżej zastosuj to:

   1 – wyłącz i włącz komputer
   2 – podłącz modem do innego portu USB w komputerze
   3 – podłącz modem bezpośrednio do gniazdka telefonicznego – bez mikrofiltra
   4 – odinstaluj zaporę [firewall]

720 Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.

Poniżej opisałem usuwanie problemu, w chwili kiedy zawodzi system Windows. Niestety często okazuje się, iż problem tkwi w zepsutym modemie. Jeśli jednak Twój system dość często zawiesza się przy łączeniu bądź rozłączaniu z internetem warto sprawdzić obecność wirusów i spyware, a w ostateczności przeinstalować system.

Usuwanie tego błędu jest bardzo proste w przypadku Windows 95/98/98SE/ME. Wystarczy przeinstalować Dial-Up Networking. Można to zrobić za pomocą plików, które umieściłem poniżej lub w Panelu Sterownia >>> Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.


Windows 95/98/98SE/ME

Aby zainstalować Dial-Up Networking w systemach Windows 95/98/98SE/ME należy pobrać, a następnie uruchomić plik instalacyjny Dial-Up Networking w wersji 1.4:

Pobierz :
dun14-95.exe [Windows 95]
dun14-98.exe [Windows 98]
dun14-SE.exe [Windows 98 SE/ME]

Pobrany plik uruchamiamy i instalujemy. System może poprosić o wsadzenie do CDROM-u płyty instalacyjnej Windows ! Po zakończeniu instalacji wykonujemy restart komputerka i problem z głowy 🙂


Windows 2000/XP

W Windows XP usunięcie błędu 720 jest troszkę trudniejsze, w różnych przypadkach może zadziałać któreś z podanych rozwiązań:

   • Dwa w jednym [zalecane]
    Wystarczy pobrać, zainstalować, a następnie uruchomić program aby uzyskać dokładnie te same efekty jak opisane wyżej. Po użyciu programu wykonaj restart komputera.
Pobierz program TCP/IP Repair klikając TUTAJ [463 KB] – ten program wymaga instalacji

Pobierz program WinsockXPFix klikając TUTAJ [1,37 MB] – ten program nie wymaga instalacji

Zresetowanie protokółu internetowego (TCP/IP)

Wchodzimy w Menu start >>> Uruchom wpisz cmd i kliknij enter, w „czarnym” oknie wpisz netsh int ip reset c:\log.txt i kliknij enter. Więcej o tym przypadku możesz poczytać tutaj: http://support.microsoft.com/kb/299357/pl

 

Naprawa klucza Winsock2

Krok 1: Usunięcie uszkodzonych kluczy rejestru

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
3. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujące klucze rejestru, kliknij każdy klucz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
UWAGA: Po usunięciu kluczy Winsock uruchom ponownie komputer. Wykonanie tej czynności umożliwi systemowi operacyjnemu Windows XP utworzenie nowych pozycji powłoki dla tych dwóch kluczy. Jeśli po usunięciu kluczy Winsock komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, nie będzie można poprawnie wykonać kolejnych kroków.

Krok 2: Instalowanie protokołu TCP/IP

1. Kliknij połączenie sieciowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
2. Kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Kliknij opcję Protokół, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4. Kliknij przycisk Z dysku.
5. Wpisz C:\Windows\inf, a następnie kliknij przycisk OK.
6. Na liście dostępnych protokołów kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk OK.
7. Ponownie uruchom komputer.

Więcej o tym przypadku znajdziesz tutaj: http://support.microsoft.com/?kbid=811259


Błąd 769 występujący w Windows 2000 można usunąć tworząc ręcznie nowe połączenie z internetem. A robi się to tak:

Udajemy się do panelu sterowania [menu START (w lewym dolnym rogu monitora) wybieramy Ustawienia – Panel Sterowania]. W Panelu Sterowania odszukujemy ikonkę: Połączenia sieciowe i telefoniczne i klikamy na nią dwa razy.

W oknie Połączeń sieciowych i telefonicznych klikamy na: Utwórz nowe połączenie.

Uruchomiliśmy Kreatora. Tutaj klikamy: Dalej.

Wybieramy typ połączenia sieciowego [Połącz z siecią Internet używając połączenia telefonicznego] i klikamy: Dalej.

Wybieramy typ połączenia sieciowego [Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie…] i klikamy: Dalej.

Określamy sposób łączenia się z Internetem: [Łączę sie przy użyciu lini telefonicznej i modemu] i klikamy: Dalej.

Wybieramy modem, za pomocą którego łączymy się z Internetem i klikamy: Dalej.

Odznaczamy: [Używaj numeru kierunkowego i właściwości wybierania numeru], a jako numer telefonu wpisujemy dowolny cyfry, np.: 123 i klikamy: Dalej.

Wpisujemy nazwę użytkownika i hasło otrzymane na stronie aktywacyjnej Szybkiego Internetu od Netii jeśli zapomnimy jak ono brzmiało możemy wpisać nazwę użytkownika i hasło: internet i udać się pod adres: NetiaOnline – i w NOL odczytać użytkownika oraz hasło ……. i klikamy: Dalej.

W tym oknie wpisujemy dowolną nazwę połączenia i klikamy: Dalej.

Zbliżając się do końca konfiguracji połączenia wybieramy opcję NIE i klikamy: Dalej.

Pozostało zakończyć działanie kreatora, klikamy: Zakończ. Teraz łączymy się z Internetem używając stworzonego przed chwilką połączenia, stare połączenie możemy usunąć.