MAC OS / Linux

Poniżej znajdziesz opis instalacji Internetu (modem ADSL Speedtouch 330) pod MAC OS, instalacji internetu (modem ADSL Speedtouch 330) pod Mandrake v10.0/10.1 Official oraz instalacji Internetu (modem USB SAGEM F@st 8xx) pod LINUX.

Strony pomocne przy instalowaniu modemów


Instalacja Szybkiego Internetu (modem ADSL Speedtouch 330) pod MAC OS

1. Instalujemy sterownik: OSX_PPPoE_8-35.tgz
2. Dokonujemy aktualizacji sterownika plikiem: WebUpgrade_MacOSX_R3.0.1.2.zip lub  WebUpgrade_MacOSX(TIGER)_USB_R3.0.2.2.6.zip
3. Konfiguracja sieci:

   • Przechodzimy do „System Preferences” —> „Newtwork” z pola: „show” wybieramy: „SpeedTouch USB”, a następnie: „Configure”
   • w zakładce „PPP” w „Account Name” i „Password” ustawiamy „internet”, pole numeru telefonu zostawiamy puste
   • w zakładce modem wybieramy „SpeedTouch USB i zaznaczamy „Show modem status in menu bar” [później będzie łatwiej się łączyć].
   • „Dial Now…” z zakładki „PPP”.

4. Rejestracja na stronach netii i zmiana użytkownika oraz hasła z internet na te otrzymane przy aktywacji.


Konfiguracja neostrady pod Mandrake 9.1

W czasie instalacji Mandrake 9.1 modem Sagem był odłączony od komputera, czyli nie został on wykryty i w systemie nie ma sterowników. Pobieramy sterowniki: eagle-1.0.4.tar.gz 1,14 MB
Następnie sprawdzamy czy mamy plik ze źródłami (source kernel) jeżeli ich nie mamy to musimy je doinstalować – są one zawarte na płytce więc nie ma tu żadnego problemu. To czy źródła są zainstalowane czy nie można stwierdzić sprawdzając czy istnieje w naszym systemie link /usr/src/linux/.
Następnie instalujemy plik adiusbadsl-1.0.2-0.cc5.2mdk.src.rpm 983 KB plik jest też na płytkach instalacyjnych, znajduje się na 3 CD.

Instalacja modemu:

Rozpakowujemyarchiwum ze sterownikami. Polecam zrobić to w konsoli z uprawnieniami administratora następującym poleceniem: tar -vxzf eagle-1.0.4.tar.gz. Następnie wydajemy polecenie make i make install.
W czasie instalacji zadawane są pytania (mogą być w języku francuskim)

 • Pierwsze pytanie – naciskamy ENTER
 • Drugie pytanie – podajemy nazwę użytkownika – internet lub te otrzymane podczas aktywacji
 • Trzecie pytanie hasło – internet lub te otrzymane podczas aktywacji
 • Na pozostałe pytania odpowiadamy wciskając klawisz Enter

Zmieniamy kilka plików konfiguracyjnych

  • dla linii TP: /etc/analog/adiusbadsl.conf ustawiamy VPI=00000000, VPI=00000035 oraz Encapsulation=00000006
  • dla linii Netii: /etc/analog/adiusbadsl.conf ustawiamy VPI=00000008, VPI=00000035 oraz Encapsulation=00000006
  • /etc/ppp/options.adsl: tu należy sprawdzić czy mamy poprawną nazwę użytkownika
  • /etc/ppp/chap-secrets: tu należy sprawdzić czy mamy poprawnie wpisane hasło. Format pliku jest następujący
		# Secrets for authentication using CHAP
		# client	server	secret			IP addresses
		nazwauzytkownika	*	haslouzytkownika	*
		adsl@adsl	*	adsl	*
  • /etc/resolv.conf tu wpisujemy
   nameserver 213.241.79.38
   nameserver 83.238.255.76
   Teraz możemy podłączyć modem
  • Jeżeli wszystko poszło dobrze to po wydaniu polecenia lsmod powinniśmy odnaleźć moduł jądra obsługujący modem czyli adiusbadsl.
  • Pojawia się urządzenie w katalogu /proc/driver/adimodem/jakieś cyfry
   Poniższym poleceniem możemy sprawdzić stan modemu
   cat /proc/driver/adimodem/001-002 (ostatnie cyfry mogą być inne)
		Analog Devices USB ADSL Modem Status Display
		-------------------------------------------------------------
		USB Bus : 001  USB Device : 002 Dbg mask: 0x0
		Ethernet Interface : eth0
		Tx Rate 0000000192 Rx Rate 0000000768 Crc   0000000001
		FEC   0000000138 Margin  0000000024 Atten  0000000036 dB
		VID-CPE 0000000000 VID-CO  0000000028 HEC   0000000000
		VPI   0000000000 VCI   0000000035 Delin     GOOD
		Cells Rx 0004907027 Cells Tx 0006586912
		Pkts Rx 0000411368 Pkts Tx 0000408441
		OAM   0000000000 Bad VPI 0000000000 Bad CRC 0000000001
		Oversiz. 0000000000
		Modem is operational
 • Po wykonaniu polecenia startadsl powinno nastąpić połączenie z internetem.
 • Komunikaty możemy obserwować po wydaniu tail -f /var/log/messages.

UbuDSL

 

UbuDSL to narzędzie, które pomoże Ci skonfigurować połączenie ADSL w systemie Linux. Aktualnie obsługiwane dystrybucje to Ubuntu oraz openSUSE [test Debian]. Program został zaprojektowany tak, aby ograniczyć do minimum czynności, które musi wykonać użytkownik. Wszystko, co trzeba zrobić to uruchomić program, wybrać jedną z gotowych konfiguracji lub dostosować wszystko samodzielnie do swoich potrzeb.
Aby skonfigurować połączenie ADSL za pomocą UbuDSL:

Pobierz pakiet instalacyjny:
Ubuntu 8.04 i386 (wersja 32-bitowa) 13,0 MB
Ubuntu 8.04 amd64 (wersja 64-bitowa) 15,0 MB
Ubuntu 8.10 i386 (wersja 32-bitowa) 12,0 MB
Ubuntu 8.10 amd64 (wersja 64-bitowa) 10,4 MB
Ubuntu 9.04 i386 (wersja 32-bitowa) 10,8 MB
Ubuntu 9.04 amd64 (wersja 64-bitowa) 10,8 MB
openSUSE 11.0 i586 (wersja 32-bitowa) 3,65 MB
openSUSE 11.0 x86_64 (wersja 64-bitowa) 5,97 MB
PC z LinuxOS i586 (32-bit) 4,85 MB
Debian testing i386 (32-bit) 10,6 MB

Pobierz instrukcję instalacji i konfiguracji:
UbuDSL.pdf 33 KB


Instalacja Szybkiego Internetu (modem ADSL Speedtouch 330) pod Mandrake v10.0/10.1 Official

Jeżeli w systemie mamy pakiet speedtouch to należy go odinstalować, natomiast trzeba zainstalować pakiety:

bc
gcc
ppp-pppoatm
ppp-pppoe
rp-pppoe
kernel-source

Pora na właściwą instalację, modem jest odłączony. Uruchamiamy plik instalacja i postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Zarówno kernel 2.6.7 jak i dołączony do dystrybucji kernel 2.6.8.1 dla Mandrake v10.1, są już odpowiednio skonfigurowane więc nie powinno być problemów. Resztę powinien wykonać skrypt instalacyjny.
Po udanej instalacji, uruchamiamy plik konfiguracja. Dla niezarejestrowanego użytkownika mamy następujące dane:

Wprowadź nowy login: internet
Wprowadź nowe hasło: internet
Wprowadź wartość VPI: 8 dla linii Netii i 0 dla linii TP
Wprowadź wartość VCI: 35

Aby usprawnić łączenie bądź rozłączanie z internetem, można przygotować dwa skrypty:

#1Polaczenie
/usr/local/sbin/net24 start

#2Rozlaczenie
/usr/local/sbin/net24 stop

Przykładowe nawiązanie połączenia zawarte w pliku txt.

*** Uwagi ***

Na niektórych systemach istnieje problem z prawidłową identyfikacją posiadanego USB. Pomimo iż jest on już poprawnie zainstalowany, skrypt nie rozpoznaje go i następuje przerwanie instalacji. Jeśli mamy pewność co do poprawnej konfiguracji USB, możemy odznaczyć (#) te funkcje skryptu, tak aby mógł się dalej wykonywać.

Po zainstalowaniu używane są następujące adresy serwerów DNS:
(pliki /etc/ppp/resolv.conf oraz /etc/@resolv.conf)

nameserver 213.241.79.38
nameserver 83.238.255.76

Jeśli w czasie gdy ładuje się firmware, pojawia się błąd:
usbfs: USBDEVFS_BULK failed
można w pliku net24, znajduje się w /usr/local/sbin/, dopisać -s do linii:
usr/local/sbin/modem_run -m -f ${FIRMWARE_DIR}/${FIRMWARE_FILE}
po zmianie komenda będzie wyglądała następująco:
modem_run -m -s -f ${FIRMWARE_DIR}

Wymogi przy kompilacji kernela (na podstawie skryptu instalacja zawartego w pakiecie):

Code maturity level options —> [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers
General setup —> [*] Support for hot-pluggable devices
Device Drivers —> Networking support —> [*]/[M] Universal TUN/TAP device driver support
Device Drivers —> Networking support —> [*]/[M] PPP (point-to-point protocol) support
Device Drivers —> Networking support —> [*]/[M] PPP support for async serial ports
Device Drivers —> Networking support —> [*]/[M] PPP support for sync tty ports
Device Drivers —> Networking support —> [*]/[M] PPP Deflate compression
Device Drivers —> Character devices —> [*] Non-standard serial port support
Device Drivers —> Character devices —> [*]/[M] HDLC line discipline support
Device Drivers —> USB support —> [*]/[M] Support for Host-side USB
Device Drivers —> USB support —> [*] USB device filesystem
Device Drivers —> USB support —> [*]/[M] OHCI HCD support
Device Drivers —> USB support —> [*]/[M] UHCI HCD (most Intel and VIA) support


Instalacja Szybkiego Internetu (modem USB SAGEM F@st 8xx) pod LINUX

1.Wymagania:

   – komputer z portem USB
   – źródła jądra (w tym celu wykonaj polecenie urpmi kernel-source)
   – plik z driverem do modemu ściągnięty z http://sl33p3r.free.fr

eagle-usb-2.3.2.tar.bz2

2. Kompilacja:

   Przed kompilacją trzeba utworzyć link symboliczny /usr/src/linux do katalogu z źródłami jądra

# ln -s /usr/src/linux-wersja jądra/usr/src/linux

   Następnie w dowolnym podkatalogu:
  – rozpakuj plik z driverem (gunzip eagle-1.0.4.tar.gz),
    – roztaruj (tar xvf eagle-usb-2.3.2.tar.bz2),
    – przejdź do powstałego katalogu (cd eagle-usb-2.3.2),
    – skompiluj (make);
                – zainstaluj (make install)

Powyższe czynności wykonuj z poziomu root’a

3. Podczas instalacji pytania będą po francusku (pierwsze pytanie enter, drugie nazwa użytkownika, trzecie hasło, pozostałe enter – wartości domyślne)

4. Dokonaj modyfikacji w plikach konfiguracyjnych:

   – /etc/analog/adiusbadsl.conf (VPI=8)
   – /etc/ppp/options.adsl (user nazwa_uzytkownika (uzyskany z Netii) – chyba, że prawidłowo udało się wpisać podczas wykonywania skryptu instalacyjnego)
   – /etc/ppp/chap-secrets (nazwa_uzytkownika * haslo *)
   – /etc/resolv.conf tu wpisz adresy serwerów DNS (dwie linie) np.

    nameserver 213.241.79.38
   nameserver 83.238.255.76

5. Po podłączeniu modemu do komputera, powinniśmy uzyskać następujące efekty:

   – pojawia się moduł jądra obsługujący modem (adiusbadsl – sprawdzamy poleceniem lsmod)
   – pojawia się urządzenie w katalogu /proc/driver/adimodem (nazwa składa się z kilku cyfr) – poleceniem cat nazwa_pliku możemy sprawdzić stan modemu – powinno to wyglądać następująco:
Analog Devices USB ADSL Modem Status Display
-------------------------------------------------------------
Ethernet Interface : eth1
Tx Rate 0000000160 Rx Rate 0000000640 Crc   0000000000
FEC   0000000000 Margin  0000000038 Atten  0000000009 dB
VID-CPE 0000000000 VID-CO  0000000028 HEC   0000000000
VPI   0000000000 VCI   0000000035 Delin     GOOD
Cells Rx 0003062494 Cells Tx 0000156035
Pkts Rx 0000112782 Pkts Tx 0000063730
OAM   0000000000 Bad VPI 0000000000 Bad CRC 0000000000
Oversiz. 0000000000
Modem is operational

6. Po wykonaniu polecenia startadsl powinniśmy uzyskać połączenie z Internetem. Komunikaty o sukcesie lub problemach będą pojawiać się w logu – można, a nawet należy śledzić je poleceniem: tail -f /var/log/messages, a poleceniem ifconfig -a sprawdzamy stan interfejsów (przykładowo: eth0 – lokalna karta sieciowa (jeśli mamy), eth1 (interfejs modemu), lo (loopback) oraz ppp0)

7. Jeśli chcemy, żeby połączenie podnosiło się po starcie systemu automatycznie, to na końcu pliku /etc/inittab dopisujemy: adsl:2345:respawn:/usr/sbin/adsl.inittab

8. Uwagi eksploatacyjne:

   – Ip nie zmienia się co 24 godziny, jak twierdzą niektórzy, tylko od restartu do restartu komputera (przynajmniej w linuksie) lub zerwania połączenia z Szybkim Internetem;
  – po zerwaniu połączenia i ponownej synchronizacji modemów ppp dogaduje się na nowo (automatycznie);