Błędy połączenia WiMAX

 


 

Błędy zgłaszane przy łączeniu się z Szybkim Internetem w technologii WiMAX

BŁĄD:
651 : Zarejestrowano błąd modemu

 • Brak zainstalowanych sterowników karty sieciowej. Zainstaluj je.
 • Wyłączona karta sieciowa – włącz ją w menadżerze urządzeń.
 • Zawieszony Voice Gateway. Wykonaj restart Voice Gateway’a – wyłącz go z prądu na 1 minutę.
 • W Windows XP czasami błąd ten pojawia się przy zainstalowanej aplikacji WinPoet – odinstaluj WinPoet i użyj kreatora aby stworzyć nowe połączenie:

1. Udajemy się do panelu sterowania [menu START (w lewym dolnym rogu monitora) wybieramy – Panel Sterowania (przełączamy do widoku klasycznego)]. W Panelu Sterowania odszukujemy ikonkę: Połączenia sieciowe. W połączeniach sieciowych klikamy na Kreator nowego połączenia

Postępujemy zgodnie z kreatorem:

[Not a valid template]
2. Połączenie możemy utworzyć także z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Wybieramy menu Narzędzia —> Opcje internetowe. Przechodzimy do zakładki połączenia i klikamy na przycisk Dodaj

tworzenie polaczenia tworzenie polaczenia
W oknie Tworzenie nowego połączenia wybieramy opcję Połącz z siecią za pomocą komunikacji szerokopasmowej i klikamy Dalej. W następnym oknie wpisujemy nazwę połączenia i klikamy Zakończ

tworzenie polaczenia tworzenie polaczenia
Po kliknięciu Zakończ pojawi się okno Ustawienia połączenia szerokopasmowego, w oknie tym wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło i klikamy OK. Pozostało jeszcze sprawdzenie czy nowe połączenie jest ustawione jako domyślne i czy jest wybrana opcja: Zawsze wybieraj połączenie domyślne

tworzenie polaczenia tworzenie polaczenia
Efektem naszej pracy będzie okienko łączenia się z internetem i ikona na pulpicie, służąca do nawiązywania połączenia:

BŁĄD:
678 : Brak odpowiedzi

  • Zawieszony Voice Gateway. Wykonaj restart Voice Gateway’a – wyłącz go z prądu na 1 minutę.
  • Odłącz i podłącz ponownie kabel sieciowy do komputera i Voice Gateway’a.
  • Wyłączona karta sieciowa. Włącz kartę sieciową w menadżerze urządzeń. Warto wyłączyć oszczędność energii, aby karta się już nie wyłączała
  • Odłącz kabel sieciowy od komputera – powinien pojawić się komunikat o odłączonym kablu sieciowym – jeśli bark tego komunikatu – udaj się do serwisu
  • Karta sieciowa pracuje z nieprawidłowymi ustawieniami. Zmień tryb pracy karty sieciowej ze 100Mbit Full Duplex na 10Mbit Full Duplex.
  • Możliwe jest także pojawienie się tego błędu przy uszkodzonym Voice Gateway
  • Błąd ten może także pojawić się przy włączonej zaporze internetowej (firewall) ustawionej na blokowanie ruchu

 

10Mbit Full Duplex 10Mbit Full Duplex
BŁĄD:
691: Dostęp został wzbroniony ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło nie są poprawne w tej domenie

 • Źle wpisujesz nazwę użytkownika lub hasło, tylko nie mów że nic nie zmieniałeś w ustawieniach połączenia. Wpisz od nowa użytkownika i hasło.
 • Inny użytkownik łączy się przy pomocy Twojej nazwy użytkownika i hasła – jest to bardzo poważne naruszenie regulaminu – nigdy nie podawaj nikomu Twoich danych.
 • Wszystko wygląda prawidłowo, a błąd nadal występuje. Pozostało sprawdzić Właściwości Połączenia zakładka Zabezpieczenia ustawić na Typowe i Zezwalaj na niezabezpieczone hasło [ w windows98: Mój Komputer Dial-Up networking Właściwości połączenia Typy serwerów]

BŁĄD:
711: Błąd konfiguracji tego komputera uniemożliwia to połączenie

 • Aby usunąć ten błąd należy usunąć z rejestru dwa klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25 oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26 . Po usunięciu kluczy wyłącz i włącz komputer

BŁĄD:
718: Upłynął limit czasu oczekiwania na prawidłową odpowiedź od komputera zdalnego

 • Najczęściej mamy puste pole użytkownik w ustawieniach połączenia, proszę wpisać odpowiednie dane i połączyć się z internetem.

BŁĄD:
735 : Żądany adres został odrzucony przez serwer

 • Stworzyłeś połączenie , ale nie masz zainstalowanej karty sieciowej, lub najpierw stworzyłeś połączenie, a później zainstalowałeś kartę sieciowa. Usuń istniejące połączenie i stwórz nowe, lub zainstaluj od nowa WinPoet.

BŁĄD:
741 : Komputer lokalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.

 • Wszystko wskazuje na to, że błąd pojawia się przy uszkodzonym połączeniu. Tworzymy nowe połączenie wg opisu przy błędzie 651.

BŁĄD:
769 : Określone miejsce docelowe jest niedostępne

 • Wyłącz i włącz połączenie lokalne z poziomu Połączeń sieciowych.
 • Wyłączona karta sieciowa. Włącz kartę sieciową w menadżerze urządzeń.
 • Połączenie zostało uszkodzone, tworzymy je używając kreatora .[Internet Explorer – Narzędzia – Opcje internetowe – Połączenia – Dodaj – Połącz z siecią za pomocą komunikacji szerokopasmowej]. Pamiętaj, musisz znać nazwę użytkownika i hasło do Szybkiego Internetu.

blad 769

 • Masz więcej niż jedną kartę sieciową, podłączyłeś się do niewłaściwej. Wsadź kabel tam gdzie trzeba 🙂
 • Masz zainstalowany firewall, który blokuje wszystko. Przestaw firewall na pytaj lub zainstaluj jakieś normalne Kerio