Przelewy za abonament z zagranicy

Przebywając za granicą Polski Klient ma możliwość opłacenia faktury Netii za pośrednictwem dowolnego banku, który obsługuje płatności transgraniczne.

Zlecając taki przelew należy podać:

 • Kod Swift:
  • CITIPLPX dla Banku Handlowego S.A.
  • BREXPLPW dla Bre Banku S.A.
  • RABOPLPW dla Bank BGŻ S.A. dawniej Rabobank Polska S.A.
  • Bank można odczytać z numeru rachunku wg wzoru:
  • XX 1140 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ? Bre Bank S.A.
  • XX 1030 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ? Bank Handlowy S.A.
  • XX 2000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ? BGŻ S.A.
 
 • Pełny numer rachunku bankowego podany w stopce faktury, poprzedzony literami PL (tzw. numer IBAN, np. PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX)

 • Dane właściciela rachunku ? czyli: Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Polska
 • Adres banku:
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska
  • Bre Bank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska
  • BGŻ S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska

 

 •  Kwotę płatności, która powinna być przeliczona z PLN na odpowiednią walutę według kursu sprzedaży z danego dnia Banku Handlowego (publikowanego na stronie internetowej www.citibankhandlowy.pl pod odsyłaczem Bankowość Przedsiębiorstw) z danego dnia BreBanku S.A. (publikowanego na stronie internetowej http://www.brebank.pl/), z danego dnia BGŻ S.A. (publikowanego na stronie internetowej http://bgzglobal.pl/) przy czym:
  • ewentualne różnice kursowe (mimo wszystko mogą powstać, ponieważ kurs zmienia się nawet w ciągu dnia, a transfer płatności może trwać kilka dni) powinny być pokryte przez Abonenta,
  • prowizję banków zagranicznych za pośrednictwo w płatności pokrywa Abonent w całej wysokości,
  • opóźnienie (wynikające z transferu) może spowodować powstanie odsetek, ponieważ brana jest pod uwagę data wpływu płatności na główny rachunek bankowy Netii w Banku Handlowym
  •  zaległości wynikające z wyżej opisanych przyczyn powinny być rozliczone przy kolejnej płatności Abonenta.

 
Jeżeli Klient przebywa w jednym z krajów Unii Europejskiej można mu doradzić, aby zlecił przelew w EURO (a nie w innej walucie) ? zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (2560/2001/WE i 97/5/WE) opłata prowizyjna banku za taki przelew nie może przekroczyć opłaty za przelew krajowy w banku Klienta.