Cesja Usług

Cesjajest to przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę. Podmiot lub osoba stająca się nowym Właścicielem przejmuje wszystkie usługi w ramach umowy oraz prawa i obowiązki poprzedniego Właściciela.

 

Cesję usług można zgłosić na dwa sposoby:

  1. Dzwoniąc na infolinię 801802803, konsultant po przyjęciu zlecenia cesji wyśle pocztą tradycyjna lub elektroniczną trzy egzemplarze umowy cesji. Po wypełnieniu umowy koniecznie odeślij jeden egzemplarz umowy pocztą tradycyjną na adres: Netia S. A. skr. Pocztowa nr 597 40-950 Katowice S105.
  2. Wysyłając formularz cesji, PDF: Pobierz formularz cesji   Podpisany przez obecnego właściciela usług formularz cesji należny odesłać mailowo (skan dokumentu) na adres info@netia.pl dla Klientów indywidualnych oraz firma@netia.pl dla Klientów biznesowych lub listownie na adres korespondencyjny: Netia S. A. skr. Pocztowa nr 597 40 – 950 Katowice S105.  Konsultanci Netii na podstawie formularza cesji wyślą pocztą tradycyjna lub elektroniczną trzy egzemplarze umowy cesji. Po wypełnieniu umowy koniecznie odeślij jeden egzemplarz umowy pocztą tradycyjną na adres: Netia S. A. skr. Pocztowa nr 597 40-950 Katowice S105.

W przypadku śmierci Abonenta wysyłana jest umowa o przeniesienie praw i obowiązków w dwóch egzemplarzach. Nowy Abonent podpisuje umowę i odsyła ją wraz z aktem zgonu listownie na adres: Netia S. A. skr. Pocztowa nr 597 40-950 Katowice S105 z dopiskiem „Cesja”.

 

Do cesji dołącz:

Ksero tytułu prawnego do lokalu  jeśli jesteś osoba prywatną. Wysyłana przez Netię umowa cesji zawiera oświadczenie Właściciela Lokalu, które może zastąpić ksero tytułu prawnego do lokalu.

Ksero nadania numeru NIP oraz Ksero nadania numeru REGON jeśli cesja dotyczy usług firmowych.

 

UWAGA!

Warunkiem wykonania cesji konieczne jest posiadanie wszystkich uregulowanych płatności w Netii.

Zmiana Danych zostanie zrealizowana od nowego okresu rozliczeniowego, następującego po dacie wpływu podpisanej umowy do Netii.