WiFi Netia Spot

netia Spot WiFi

netia Spot WiFi

Prędkość transmisji: Pole zawiera informacje na temat szybkości łącza bezprzewodowego, z jaką dane będą przesyłane i odbierane w sieci bezprzewodowej. Dostępne ustawienia to: Auto, 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54.

Moc nadajnika: Poziom mocy określa moc sygnału bezprzewodowego emitowanego przez router. Jeśli na danym obszarze znajdują się inne sieci bezprzewodowe i sygnały mogą zachodzić na siebie, można obniżyć poziom mocy sygnału, aby zredukować zakłócenia.

Beacon Interval (Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji): Określa przedział czasowy pomiędzy transmisjami sygnału identyfikacji. Sygnał identyfikacji stanowi „uderzenie serca” każdego bezprzewodowego komputera klienckiego lub routera, czyli wysyłanie sygnału o jego aktywności w sieci. Zalecane ustawienie to wartość miedzy 1 i 1000 milisekund. Domyślny czas pomiędzy sygnałami identyfikacji to 100 ms.

DTIM Interval (Częstotliwość pakietów DTIM): Określa czas, po którym buforowane ramki typu broadcast i multicast zostaną dostarczone do klientów bezprzewodowych. Umożliwia to oszczędzanie energii w urządzeniach przenośnych. W przypadku używania aplikacji przesyłających dane z wykorzystaniem ramek typu broadcast lub multicast, parametr DTIM Interval (Częstotliwość pakietów DTIM) należy zmniejszyć do 1 w celu zminimalizowania opóźnień w ruchu czasu rzeczywistego, takim jak strumienie dźwięku lub wideo typu multicast. (Skrót DTIM oznacza termin Delivery Traffic Indication Message, czyli sygnał informujący o dostarczaniu informacji).

Próg fragmentacji: Określa maksymalny poziom osiągany przez router podczas przesyłania informacji, zanim pakiety zostaną podzielone na mniejsze fragmenty. Najczęściej problemy przy wysyłaniu informacji pojawiają się dlatego, że w sieci istnieje inny ruch i transmisje danych kolidują ze sobą. Można temu zapobiec, dzieląc informacje na fragmenty. Im niższa wartość, tym mniejszy musi być pakiet, zanim zostanie podzielony na fragmenty. Jeśli ustawiona jest wartość maksymalna (2346), fragmentacja jest całkowicie wyłączona. Ustawienie to przeznaczone jest do obsługi przez doświadczonych użytkowników.

RTS threshold (Próg RTS): Określa minimalną liczbę bajtów, dla którego jest włączany mechanizm RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send ? Żądanie wysyłania/gotowość do wysyłania) służący do rozładowania natłoku w kanale. W przypadku sieci, gdzie występują silne zakłócenia radiowe lub duża liczba urządzeń bezprzewodowych pracujących na tym samym kanale, zmniejszenie parametru RTS Threshold (Próg RTS) powinno zmniejszyć utratę ramek. Domyślną wartością parametru RTS threshold (Próg RTS) są 2347 bajty i jest to wartość maksymalna.