Dodanie podsieci

Pobierz instrukcję konfiguracji podsieci w routerze Netia Spot:
NSpodsiec.pdf 896 KB 6 adresów użytkowych za NAT z bramą domyślną 192.168.1.254
NSpodsiecbezNAT.pdf 1,12 MB 5 adresów użytkowych bez NAT z bramą domyślną z przydzielonej podsieci (Zalecana)

Pobierz instrukcję wyłączenia natowania w routerze Netia Spot:
WylaczenieNatNetiaSpot.pdf 385 KB

Przykład podsieci przydzielonej przez Netię: Podsieć Lan: 81.210.27.176/255.255.255.248.
Konfigurując router wpisujemy zakres adresów IP, np.: 81.210.27.177 – 81.210.27.182 Domyślnie serwer DHCP jest skonfigurowany dla sieci 192.168.1.1/255.255.255.0 dlatego komputery, które mają używać przydzielonych adresów IP konfigurujemy ręcznie wpisując np. adres IP 81.210.27.178, maskę 255.255.255.248 i bramę 192.168.1.254. Z przydzielonych przez Netię adresów IP do użytku mamy sześć.

   81.210.27.176- adres sieci
   81.210.27.177- adres użytkowy lub brama domyślna
   81.210.27.178- adres użytkowy
   81.210.27.179- adres użytkowy
   81.210.27.180- adres użytkowy
   81.210.27.181- adres użytkowy
   81.210.27.182- adres użytkowy
   81.210.27.183- adres rozgłoszeniowy

UWAGA: W przypadku konfiguracji z 6 użytkowymi adresami IP jako bramę domyślną proszę wpisać 192.168.1.254 .