Thomson SpeedTouch 510

Zmiana domyślnej klasy 10.0.0.0/24 na 192.168.1.0/24 ST510

Dokument1.zip – Poniższy opis w pliku PDF


 • Uwagi:
  • Na poszczególnych zakładkach po wprowadzeniu zmian wybieramy „Apply”
  • Możliwość skasowania pojawia się po zablokowaniu usługi
  • Na koniec musimy zapisać zmiany klikając: „Save All”.

  • Otwieramy w przeglądarce adres http://10.0.0.138.
  • Przechodzimy do ustawień Advanced
  • Dodajemy nową klasę w zakładce IP Addresses:
   • Interface: eth0
   • Address/Mask: 192.168.1.1/24
   • Translation:none
   • Obtain an IP address automatically: nie zaznaczamy
   • Klikamy „Apply”

 

 

  • Teraz udajemy się do zakładki DHCP >>>> DHCP Server >>>> AddressPools, klikamy na NEW i wpisujemy:
   • Name: lan
   • Interface: eth0
   • Start address: 192.168.1.2
   • End address: 192.168.1.254
   • Subnet mask: 255.255.255.0
   • Lease time: 3600
   • Gateway: 192.168.1.1
   • Server: 192.168.1.1
   • Primary DNS: 192.168.1.1
   • Secondary DNS: 192.168.1.1
   • Klikamy „Apply”

 

 

  • Teraz przechodzimy do zakładki DHCP >>>> DHCP Relay >>>> Relay Config, zaznaczamy wpis 127.0.0.1, klikamy Delete, a następnie na napis NEW i wpisujemy:
   • Relay Server: 127.0.0.1
   • Interface: eth0
   • Gateway Address: 192.168.1.1
   • Klikamy „Apply”

 

 

  • Teraz udajemy się do zakładki DHCP >>>> DHCP Server ustawiamy „no dhcp”, przechodzimy do AddressPools usuwamy starą klasę 10.0.0.0/24 [po wcześniejszym jej zablokowaniu], wracamy do DHCP Server i włączamy dhcp na auto.

 

 • Klikamy „Save All”!

  Przekierowanie portów

  Dokument2.zip – Poniższy opis w pliku PDF

   • Otwieramy w przeglądarce adres http://10.0.0.138.
   • Przechodzimy do ustawień Advanced
   • Klikamy na zakładkę NAPT:

   • Teraz udajemy się do zakładki NAPT Entries, klikamy na NEW

   • Teraz wypisujemy 3 pola:
    • Inside IP: Adres IP komputera, na który chcemy przekierować port, np: 10.0.0.10
    • Inside port: Port po stronie komputera lokalnego, na który chcemy ustawić przekierowanie np: 21
    • Outside IP: 0.0.0.0 – to już jest wypełnione
    • Outside port: Port zewnętrzny, który chcemy przekierować, np: 21

   • Na zakończenie klikamy na Apply i koniecznie po zakończeniu ustawianie przekierowań proszę kliknąć na Save All

  • Dla przypomnienia podaję listę najważniejszych portów:
   • 20 FTP-DATA TCP Transfer plików (dane)
   • 21 FTP TCP Transfer plików (sterowanie)
   • 23 TELNET TCP TELNET
   • 25 SMTP TCP Protokół pocztowy
   • 53 DOMAIN TCP/UDP DNS
   • 80 HTTP Połączenie z serwerem WWW
   • 110 POP3 TCP Protokół pocztowy POP
   • 143 imap Internet Message Access Protocol
   • 8080 WWW-Proxy Standard HTTP Proxy