Konfiguracja karty sieciowej w Windows 9x/Me

Windows 95/98/Me – konfiguracja karty sieciowej

Jeśli musisz konfigurować kartę sieciową ręcznie, to potrzebujesz znać:

  • Adres IP komputera jaki należy ustawić, np: 192.168.1.15
  • Maska podsieci, najczęściej: 255.255.255.0
  • Brama domyślna, np: 192.168.1.1
  • Dwa adresy serwerów DNS, np: 8.8.8.8 i 8.8.4.4 (serwery DNS Google)

 

  1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > ustawienia > Panel Sterowania > sieć
  2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze
  3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk „właściwości”. Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP
  4. W oknie tym należy wybrać zakładkę Adres IP i zaznaczyć opcje „Automatycznie uzyskaj adres IP”
  5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer wykona restart systemu

Konfiguracja modemo-routerów