PPPoE Linksys WRT54GC [WiMAX]

Pobierz instrukcję w pliku PDF

WRT54GC-pl.pdf [2,96 MB]

 

Router podłączamy do Voice Gateway [gniazdo zaznaczone zielonym kolorem, opisane LAN] kablem do niebieskiego gniazda opisanego „Internet”. Do gniazd oznaczonych na żółto podłączamy komputery.

W zasadzie jedyna konfiguracja komputerów polega na ustawieniu właściwości protokołu TCP/IP na „uzyskaj automatycznie” adres IP oraz serwery DNS.

konfiguracja linksys
konfiguracja linksys

Po prawidłowym podłączeniu routera do Voice Gateway i komputerów do routera otwieramy stronę zarządzania Linksysem. W pasku adresu przeglądarki wpisujemy: 192.168.1.1. Jeśli pojawi się pytanie o nazwę użytkownika i hasło do administracji routera wpisujemy i hasło i użytkownika: admin.

Na głównym ekranie przestawiamy opcję Automatic Configuration DHCP na PPPoE

 

konfiguracja linksys

Teraz wpisujemy nazwę użytkownika i hasło. Przy pierwszym połączeniu wpisujemy w obu polach: internet, jeśli dokonaliśmy już aktywacji pod adresem: www.netia.pl/aktywacja/ to wpisujemy otrzymane tam dane.

 

konfiguracja linksysConnect on Demand: Maksymalny czas bezczynności. Możesz skonfigurować router w taki sposób, aby przerywał połączenie internetowe, po określonym czasie bezczynności (Max Idle Time). Jeśli połączenie zostało przerwane w okresie bezczynności, opcja Connect on Demand pozwala routerowi na automatyczne przywrócenie połączenia, wkrótce po próbie połączenia się z Internetem. Jeśli chcesz odblokować tą opcję, zaznacz przycisk. W polu Max Idle Time, wpisz czas (w minutach), po jakim Twoje połączenie zostanie rozłączone.

Keep Alive Zalecane. Okresowe przywracanie połączenia. Jeśli wybierzesz tą opcję, router będzie okresowo sprawdzał połączenie z Internetem. Jeśli jesteś rozłączony, urządzenie automatycznie ponowi połączenie. Aby użyć tej opcji zaznacz przycisk przy Keep Alive. W polu Redial Period wpisz jak często router ma sprawdzać połączenie z Internetem. Domyślna wartość tego ustawienia to 30 sekund.

Host Name i Domain Name. Te pola pozostawiamy puste.

MTU. MTU (Maximum Transmision Unit) określa największy rozmiar pakietu dopuszczony do transmisji w Internecie. Wybierz opcję Manual jeśli chcesz ręcznie wpisać największy rozmiar pakietu jaki będzie przesyłany przez Internet. Zalecany rozmiar, wpisany w pole Size, to 1492. Możesz ustawic tą wartość w zakresie 1200 do 1500. Jeśli chcesz, żeby router sam wybrał najlepsze MTU dla Twojego połączenia Internetowego, pozostaw domyślne ustawienie, Auto.

IP Address i Subnet Mask. Pokazują adres IP oraz maskę sieciową routera, jaka jest widziana w Twojej sieci. Domyślny adres IP to 192.168.1.1, a domyślna maska podsieci 255.255.255.0. W wiekszości przypadków zachowanie wartości domyślnych pozwala na prawidłową pracę urządzenia.

DHCP Server. DHCP jest odblokowane domyślnie. Jeśli już posiadasz serwer DHCP w Twojej sieci, lub jeśli nie chcesz korzystać z serwera DHCP, zaznacz Disabled (pozostałe funkcje DHCP będą niedostępne).

Assign Static DHCP. Każdorazowo po uruchomieniu komputera, rouetr przyznaje mu nowy lokalny adres IP. Jeśli chcesz żeby komputer miał przypisany zawsze taki sam adres IP, kliknij przycisk Assign Static IP. W ekranie Static DHCP Client List, wpisz nazwę klienta, po czym lokalny statyczny adres IP w pole Assign this IP, oraz adres MAC komputera w pole To this MAC. Zaznacz pole Enabled. Po zakończeniu wpisywania ustawień, kliknij przycisk Save Settings aby zapisać ustawienia. Jeśli chcesz zrezygnować z wprowadzonych zmian kliknij przycisk Cancel Changes. Aby wyjść z tego ekranu kliknij przycisk Close. Jeśli chcesz zobaczyć listę klientów DHCP, kliknij przycisk DHCP Client Table. W ekranie DHCP Client Table, zobaczysz listę klientów DHCP wraz z następującymi informacjami: Nazwy klientów, interfejsy, adresy IP oraz Adresy MAC.

Start IP Address. Wpisz wartość dla serwera DHCP, od której zacznie przydzielać adresy IP. Ponieważ domyślnym adresem IP routera jest 192.168.1.1, początkowy adres IP musi mieć wartość: 192.168.1.2 lub wyższą, lecz mniejszą niż 192.168.1.254. Domyślny początkowy adres IP to 192.168.1.100.

Maximum Number of Users. Wpisz maksymalną liczbę komputerów, do których serwer DHCP ma przypisać adresy IP. Liczba nie może być większa od 253. Domyślnie jest to 50.

IP Address Range. Jest tu wyświetlony zakres adresów DHCP.

Client Lease Time. Jest to czas w którym, użytkownik sieci jest podłączony do routera za pomocą swojego obecnie wykorzystywanego dynamicznego adresu IP. Wpisz czas w minutach podczas którego użytkownik „dzierżawi” dynamiczny adres IP. Po upływie tego czasu użytkownik automatycznie uzyska nowy dynamiczny adres IP. Domyślnie jest to 0 minut, co oznacza 1 dzień.

WINS. Windows Internet Naming Service (WINS) zarządza interakcją każdego komputera z Internetem. Jeśli posiadasz serwer WINS wpisz tutaj jego adres IP, w przeciwnym wypadku pozostaw to pole puste.

Aby dodać/zmienić login i hasło do routera można to zrobić w zakładce Administration

 

konfiguracja linksys

WiFi
Przechodzimy do zakładki Wirelles. Zobaczymy:

linksys WiFi
Opiszę co oznaczają poszczególne opcje:

Wireless Network Mode – zalecane ustawienie Mixed, standard transmisji 11Mbps lub 54Mbps, Mixed obsługa obu naraz.

Wireless Network Name (SSID) – rozgłaszana nazwa naszego punktu dostępowego

Wireless Channel – kanał, na którym nadaje nasz router

Wireless SSID Broadcast – czy ma być rozgłaszana nasza nazwa punktu dostępowego ( nie wpływa na połączenie się z punktem dostępowym, aczkolwiek przy ustawieniu na nie, trzeba SSID podać ręcznie przy konfiguracji na laptopie).

Po dokonaniu odpowiednich ustawień klikamy przycisk Save settings

Bezpieczeństwo naszego punktu dostępowego. Wchodzimy w zakładkę Wireless –> Wireless Security. Ustawiamy Security Mode na np.: WEP – najbardziej kompatybilne ustawienie z różnymi kartami bezprzewodowymi ale najmniej bezpieczne. WEP pozwoli na utrudnienie dostępu osobom nie znającym się na tematyce sieci bezprzewodowych. Wskazane jest ustawienie przynajmniej parametru WEP, jeżeli tego nie zrobisz każdy będzie mógł się łączyć bezprzewodowo z Twoim routerem. Wybieramy WEP, w pole Passphrase wpisujemy nasze hasło np: 1234567890 i klikamy generate. Następnie klikamy Save settings.

linksys WiFi WiMAX