Konfiguracja routera Linksys WAG200G

Przystępujemy do konfiguracji routera ADSL:

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą kabla z wtyczkami RJ45 (szeroka wtyczka), najczęściej kabel ma kolor żółty, oraz podłączamy kabel telefoniczny RJ11(wąska wtyczka) do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/hasło: admin/admin

Krok 3.
W tym kroku skonfigurujemy moduł ADSL routera. Odpowiednie parametry konfigurujemy w oknie poniżej:

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Krok 3a.
Konfiguracja Szybkiego Internetu Netii na łączach po TP czyli BSA i LLU.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC lub PPPoA VC-Mux
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=0, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeżeli wystąpią jakieś problemy możemy ustawić G.dmt lub G.lite.
Username nasza nazwa użytkownika format: xcsasds@net24.com.pl
Password nasze hasło do usługi dostępu do internetu

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 3b.
Konfiguracja Szybkiego Internetu Netii na łączu Netii.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=8, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite
Username nasza nazwa użytkownika dla Szybkiego Internetu Netii
Password nasze hasło do usługi Szybki Internet Netii

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 3c.
Konfiguracja Dialnet na łączu Dialog-u.

Encapsulation wybieramy: 1483 Bridged IP LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=1, VCI=32
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite lub G.dmt

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Po wybraniu Encapsulation zaznaczamy opcję Use the following IP Address i podajemy Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS, dane te powinniśmy otrzymać od Dialogu.

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, spowoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 4.
Klikamy przycisk u dołu strony Save Settings

Krok 5.
Przechodzimy do zakładki Status. Ukaże nam się:

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Tutaj możemy sprawdzić status naszego połączenia ADSL. Jeśli zobaczymy napis: Interface: Down oznaczać to będzie brak połączenia z internetem. Jeśli wyświetli się up, a także pojawią sie adresy IP przy pozycjach: ip, subnet, default gateway, dns1, będzie to oznaczać prawidłowe połączenie z internetem. Jeśli brakuje tych informacji można pokusić się o kliknięcie przycisku Connect. Jeśli nadal nie mamy połączenia, sprawdzamy czy mamy podłączony kabel telefoniczny do routera, zmieniamy DSL MODULATION.

W tym momencie powinniśmy mieć zestawione połączenie ADSL.


Teraz opiszę po krótce moduł LAN Network Setup. W zasadzie urządzenie w tym miejscu jest skonfigurowane poprawnie i internet po kablu rj45 z routera jest już dostępny. Będzie to informacja dla dociekliwych

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą patch corda (rj45), który znajduje się w pudełku razem z routerem oraz kabel telefoniczny rj-11 do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/haslo: admin

Krok 3.
Interesujący nas blok wygląda tak:

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Local IP Address – IP naszego routera, domyślnie 192.168.1.1, nasza brama
Subnet Mask – Maska sieciowa domyślnie 255.255.255.0

DHCP Server:
—> Disable – ustawienie to spowoduje brak przydzielania parametrów: ip, maska, gateway, dns dla komputerów podłączonych do routera – musimy te parametry wpisać ręcznie w ustawieniach TCP/IP na komputerach

—> Enable (zalecane) – mamy następujące opcje:

* Starting IP Address: Adres ip od którego serwer DHCP będzie przyznawał adresy komputerom podłączonym do naszego routera.
* Maximum Number of DHCP Users – maksymalna liczba adresów jaką dysponuje serwer DHCP
* Client Lease Time – czas po którym, informacja na temat ustawień IP jest ponownie wysyłana do komputera podłączonego do routera.
* Static DNS *: adresy IP serwerów dns.

—-> DHCP Relay – jeżeli istnieje w sieci już serwer DHCP to podajemy jego adres IP, co spowoduje przydzielanie adresów IP z serwera DHCP o podanym adresie IP.

Krok 4.
Pamiętaj, aby po ustawieniu wszystkiego kliknąć Save settings.


Mamy laptopa lub komputer stacjonarny i chcemy go podłączyć bezprzewodowo. Jest to możliwe. W tej części zajmiemy się konfiguracją modułu Wireless.

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą patch corda (rj45), który znajduje się w pudełku razem z routerem oraz podłączamy kabel telefoniczny rj-11 do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/haslo: admin

Krok 3.
Przechodzimy do zakładki Wirelles. Zobaczymy:

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Opiszę co oznaczają poszczególne opcje:

Wireless Network Mode – zalecane ustawienie Mixed, standard transmisji 11Mbps lub 54Mbps, Mixed obsługa obu naraz.

Wireless Network Name (SSID) – rozgłaszana nazwa naszego punktu dostępowego

Wireless Channel – kanał, na którym nadaje nasz router

Wireless SSID Broadcast – czy ma być rozgłaszana nasza nazwa punktu dostępowego ( nie wpływa na połączenie się z punktem dostępowym, aczkolwiek przy ustawieniu na nie, trzeba SSID podać ręcznie przy konfiguracji na laptopie).

Po dokonaniu odpowiednich ustawień klikamy przycisk Save settings

Krok 4.
Bezpieczeństwo naszego punktu dostępowego. Wchodzimy w zakładkę Wireless -> Wireless Security. Ustawiamy Security Mode na np.: WEP – najbardziej kompatybilne ustawienie z różnymi kartami bezprzewodowymi ale najmniej bezpieczne. WEP pozwoli na utrudnienie dostępu osobom nie znającym się na tematyce sieci bezprzewodowych. Wskazane jest ustawienie przynajmniej parametru WEP, jeżeli tego nie zrobisz każdy będzie mógł się łączyć bezprzewodowo z Twoim routerem. Wybieramy WEP, w pole Passphrase wpisujemy nasze hasło np: 1234567890 i klikamy generate. Następnie klikamy Save settings.

Konfiguracja routera Linksys WAG200G
Teraz podczas łączenia się bezprzewodowo z naszym routerem zostaniemy zapytani o hasło, wpisujemy 1234567890 i łączymy sie.