Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 10

   Jeśli musisz konfigurować kartę sieciową ręcznie, to potrzebujesz znać:

 1. Adres IP komputera jaki należy ustawić, np: 192.168.1.15
 2. Maska podsieci, najczęściej: 255.255.255.0
 3. Brama domyślna, np: 192.168.1.1
 4. Dwa adresy serwerów DNS, np: 8.8.8.8 i 8.8.4.4 (serwery DNS Google)

 

 1. Wybierz menu Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. Kliknij na kafelek: Sieć i Internet
 3. Jeśli chcesz skonfigurować połączenie WiFi wybierz po lewej stronie WiFi (bezprzewodowe), kliknij na nazwę sieci, którą chcesz skonfigurować a następnie Właściwości
 4. Jeśli chcesz skonfigurować połączenie Ethernet (przez kabel sieciowy) wybierz po lewej stronie Ethernet, kliknij na nazwę połączenia, które chcesz skonfigurować.
 5. W menu Przypisanie adresu IP kliknij Edytuj
 6. W menu Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Ręcznie.
 7. Wypełnij pola Adres IP, Długość prefiksu podsieci (maska), Bramy, Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS