Router VV 5822 ADB

 

router-vv-5822-adb
router-vv-5822-adb

 

 1. POWER ? dioda sygnalizująca zasilanie
 2. INTERNET ? dioda sygnalizująca połączenie z siecią internet
 3. xDSL ? dioda sygnalizująca podłączenie do sieci xDSL
 4. WAN GbE? dioda sygnalizująca podłączenie Ethernet/PON
 5. LAN 1-4 ? dioda sygnalizująca, że urządzenie jest podłączone do jednego portów Ethernet, migotanie diody oznacza przesyłanie danych
 6.  WiFi 2,4 GHz/5 GHz ? diody sygnalizujące włączoną sieć WiFi w pasmie 2,4 GHz lub 5 GHz, migotanie diody oznacza przesyłanie danych
 7. Phone 1-2 ? porty telefoniczne nieobsługiwane
 8. USB ? dioda sygnalizująca podłączenie dysku USB
 9. Przycisk WPS ? naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy uruchamia automatyczne połączenie z siecią WiFi
 10. Przycisk WLAN ? naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy włącza lub wyłącza sieć WiFi
 11. Przycisk ON/OFF ? włącznik zasilania

 

Podłączenie routera do sieci Ethernet

Włącz urządzenie przyciskiem ON/OF z boku urządzenia. Po uruchomieniu urządzenia diody Power, WAN GbE i Internet będą świecić się na zielono. Usługa dostępu do internetu uruchomiona.

Podłączenie routera do sieci PON

Włącz urządzenie przyciskiem ON/OF z boku urządzenia. Po uruchomieniu urządzenia  dioda Power, WAN GbE i Internet będzie się świecić na zielono. Przystąp do konfiguracji routera w sieci PON w celu uruchomienia usługi dostępu do internetu.

Konfiguracja routera w sieci PON

Dane logowania
Konieczne jest posiadanie unikalnych danych do logowania do sieci internet: nazwy użytkownika i hasło. Parametry te otrzymałeś od operatora: przez SMS, telefonicznie, drogą pocztową lub w BOK. Jeżeli nie posiadasz danych do logowania, pobierz je z serwisu Netia Online. Po zalogowaniu się do serwisu pod adresem netiaonline.pl wybierz z menu Usługi, a następnie Usługi Internetowe, wyświetli się Twój login i hasło do logowania do internetu.

Konfiguracja
Komputer musi być podłączony do routera kablem Ethernet lub po WiFi.
Logowanie do routera z przeglądarki http://192.168.1.1
Username: user
Password: user

naciśnij Login

W części Internet Connection wybierz Up, wyświetli się strona do podania Twojej nazwy użytkownika i hasła uzyskanego od operatora. Wpisz nazwę użytkownika w pole Username, a hasło w pole Password, zatwierdź przez Apply.

Konfiguracja zakończona, usługa dostępu do internetu uruchomiona.

Dodatkowe funkcje

Zmiany w ustawieniach sieci WiFi
Po zalogowaniu do routera kliknij w nazwę sieci WiFi 2,4 GHz lub 5 GHz i na otwartej podstronie dokonaj odpowiednich zmian.
? Włączanie/wyłączanie sieci WiFi ? dla Enable wybierz YES dla włączenia, NO dla wyłączenia sieci
? Zmiana hasła do WiFi ? wprowadź nowe hasło w pole WPA Passphrase.
? Zmiana nazwy sieci WiFi ? wprowadź własną nazwę w pole Name (SSID).

Każda zmiana wymaga potwierdzenia przez Apply.

Dostęp do plików na dysku USB
Router umożliwia udostępnianie w sieci lokalnej plików z urządzenia przenośnego podłączonego do routera przez port USB.
Dostęp do plików z komputera po wpisaniu w przeglądarce: \\192.168.1.1.
Na dekoderze (NetiaPlayer) dysk będzie widoczny pod nazwą NETIASPOT lub ADB

Uruchomienie WiFi

Na komputerze/smartfonie/tablecie kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci WiFi (SSID) znajdującej się na naklejce z tyłu routera. Router uruchamia sieci WiFi w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.
Możesz połączyć swoje urządzenie tylko z jedną siecią. Sieć 5 GHz ma mniejszy zasięg niż 2,4 GHz, ale wyższą prędkość i mniej zakłóceń.

W pole Hasło lub Klucz zabezpieczeń wprowadź Klucz WPA z naklejki na routerze

Jeżeli chcesz wykorzystać do uruchomienia WiFi funkcję WPS na routerze, wciśnij przycisk WPS z boku urządzenia (przytrzymaj ok. 3 sekundy), przycisk zaświeci się na zielono, a następnie uruchom WPS na swoim urządzeniu.
Podłączenie do sieci WiFi nastąpi automatycznie.

Pobierz PDF: Router VV 5822 ADB

NET_Instrukcja_ADB VV5822_www