Konfiguracja Internetu oraz MMS


Konfiguracja Internetu oraz MMS


Uwaga: do prawidłowego działania usługi MMS konieczna jest również konfiguracja Internetu.

W większości modeli aparatów telefonicznych istnieje możliwość autokonfiguracji usług, w tym celu:
należy wysłać bezpłatnego SMS o treści internet lub mms na numer 8090

Ręczna konfiguracja:

Z poziomu urządzenia należy wejść w „sieci komórkowe” „oraz punkty dostępu (APN)”
przykładowa ścieżka: Menu – Ustawienia – Więcej – Sieci komórkowe – Punkty dostępowe (APN):

Na otrzymanej karcie są utworzone już punkty dostępu które należy zmodyfikować:

  • profil „Ogólne” (nie do edycji)
  • profil „Plus”:
    • w polu APN należy zmienić z „plus” na „internet” oraz zapisać nowe ustawienia.
  • profil „Plus MMS”:

Po poprawieniu obu APN, zapisaniu i czasem także restarcie telefonu usługi powinny działać prawidłowo.

Dodatkowo pełne ustawienia:

Parametry Internetu:

  • APN: internet

Parametry MMS:

  • nazwa APN: netia.mms
  • strona domowa/MMSC: http://netia.mms:8002
  • serwer Proxy: 212.2.96.16
  • port Serwera Proxy: 8080