InnBox V50 [Dialog]

InnBox V50 był dostarczany przez Dialog dla klientów łącz internetowych w technologii VDSL2. Do Routera był bardzo często podłączony STB IP TV. Router domyślnie były skonfigurowane w tryb Bridge i niestety zachodzi konieczność samodzielnej konfiguracji połączenia PPPoE na komputerze.

Co to jest technologia VDSL2 ?  

 

  • VDSL2 (od ang. Very High Speed Digital Subscriber Line 2) jest technologią umożliwiającą transmisję danych za pomocą pary przewodów miedzianych (jest rozwinięciem VDSL). VDSL2 jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym standardem transmisji szerokopasmowej typu DSL. Technologia ta została stworzona  głównie z myślą o świadczeniu usługi Triple play. VDSL2 umożliwia stopniowe i elastyczne udoskonalanie obecnej infrastruktury xDSL.
  • Podstawową przewagą jaką daje VDSL2 nad innymi technologiami jest możliwość świadczenia usług na istniejącej sieci miedzianej Dialogu, co pozwala na szybkie zapewnienie dostępu dla stosunkowo dużej liczby abonentów;
  • VDSL2 w odróżnieniu od ADSL2/2+ wymaga stosowania znacznie krótszych kabli miedzianych, dzięki czemu podczas transmisji danych wykorzystane jest szersze pasmo transmisyjne skrętki miedzianej, co przekłada się na istotny wzrost przepływności.
  • VDSL2 osiąga znacznie lepsze parametry na tym samym odcinku niż VDSL. Teoretycznie na odcinku do 300 m VDSL2 pozwala na maksymalną dwukierunkową transmisję z prędkością 200 Mb/s (testowana rzeczywista maksymalna transmisja jest bliższa 100Mb/s aniżeli 200Mb/s). Na dłuższych odcinkach obserwujemy gwałtowny spadek prędkości, do 100 Mb/s po 0,5 km oraz do 50 Mb/s po 1km i jest ona zbliżona do VDSL. Po tym odcinku prędkość już nie spada gwałtownie, na długości od 1 do 1,5 km jest większa od VDSL i ADSL2+. Powyżej 1,5 km jest na podobnym poziomie co ADSL2+.

 

Co to jest tryb bridge? 

Włączenie trybu bridge w modemo-routerze powoduje, że możliwe jest podłączenie do niego tylko jednego komputera. Jest to po prostu wyłączenie funkcji routera, urządzenie pracuje, jako zwykły modem.


Pobierz instrukcję INNBOX v50:
INNBOX-V50.pdf

Urządzenia, które otrzymują Klienci Dialogu są domyślnie skonfigurowane w trybie bridge, czyli działają, jak zwykłe modemy. Klienci mają jednak możliwość skonfigurowania poprzez panel administracyjny urządzenia trybu router oraz włączenia funkcji sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Infolinia Netii świadczy wsparcie w rozwiązywaniu problemów wyłącznie w trybie bridge. Tryb router oraz dostęp Wi-Fi Klient niestety konfiguruje wyłącznie samodzielnie.

Wciśnięcie przycisku reset (z lewej strony modemu) przywróci domyślną konfigurację w trybie bridge, w takiej sytuacji konieczne jest skonfigurowanie połączenia PPPoE na komputerze.

reset-innbox vdsl


innobox vdsl

Oznaczenie zachowania lampek widocznych na routerze.

Nazwa

Stan

Działanie

LAN4
LAN5
LAN6
Świeci Podłączenie urządzenia sieciowego
Mruga Wymiana pakietów
Nie świeci Brak podłączenia
WLAN Świeci Włączona funkcja sieci bezprzewodowej
Mruga Wymiana danych w sieci
Nie świeci Wyłączona funkcja sieci bezprzewodowej
WPS Świeci Włączona funkcja WPS
Mruga Negocjacja WPS w toku
Nie świeci Wyłączona funkcja WPS
USB1/
USB2
Świeci Urządzenie USB podłączone
Mruga Transfer danych z/do urządzenia USB
Nie świeci Brak podłączonych urządzeń USB
LINE Nie świeci Obecnie ten port jest nieaktywny
Tel1/Tel2 Nie śweci Obecnie te porty są nieaktywne
Power Świeci Urządzenie włączone
Mruga Aktualizacja oprogramowania
Nie świeci Urządzenia wyłączone
DSL Świeci Linia zsynchronizowana
Mruga Synchronizacja linii
Nie świeci Urządzenia wyłączone
PPP Świeci Nawiązane połączenie PPP
Mruga Wymiana pakietów
Nie świeci Brak połączenie PPP
LAN1 Świeci Podłączenie do komputera
Mruga Wymiana pakietów
Nie świeci Brak podłaczenia do komputera
LAN2
LAN3
Świeci Podłączenie do STB
Mruga Wymiana pakietów
Nie świeci Brak podłączenia do STB

 

 

innboxv50 vdsl

innoboxv50 vdsl

Przykład podłączenia.

schemat_iptv