Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 8

1. Otwórz pasek boczny i kliknij na ikonę ustawień [Setting]
2. Z menu ustawień wybierz panel sterowania [Control Panel]
3. Przejdź do sekcji Sieć i Internet [Network i Internet]
4. Przejdź do sekcji Centrum Sieci i Udostępniania [Network and Sharing Center]
5. Wybierz z menu po prawej stronie Zmień ustawienia karty sieciowej [Change adapter settings]
6. Zaznacz połączenie ETH i kliknj w Zmień ustawienia tego połączenia [Change settings of this connetion]
7. W oknie właściwości połączenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknij na Właściwości [Properties]
8. Najlepsza konfiguracja to pozostawienie automatycznego wyboru IP i serwerów DNS, zostaw zaznaczone Uzyskaj adres IP automatycznie [Obtain an IP address automatically] oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [Obtain DNS server address automatically]
9. Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.