Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 7/Vista

1. Otwórz pasek menu Start i wybierz Panel Sterowania [Control Panel]
2. Przejdź do sekcji Sieć i Internet [Network i Internet]
3. Przejdź do sekcji Centrum Sieci i Udostępniania [Network and Sharing Center]
4. Wybierz z menu po prawej stronie Zmień ustawienia karty sieciowej [Change adapter settings]
5. Zaznacz połaczenie ETH i kliknj w Zmień ustawienia tego połaczenia [Change settings of this connetion]
6. W oknie właściwości połaczenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknj na Właściwości [Properties]
7. Najlepsza konfiguracja to pozostawienie automatycznego wyboru IP i serwerów DNS, zostaw zaznaczone Uzyskaj adresIP automatycznie [Obtain an IP address automatically] oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [Obtain DNS server address automatically]
8.Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.