Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 2000/XP

1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > Panel Sterowania > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne a następnie klikamy przycisk [Właściwości].
2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze i naciskamy przycisk {Właściwości] [ patrz Rys. 1 ]
3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk [Właściwości]. Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP [ patrz Rys. 2 ]
4. W oknie tym należy zaznaczyć opcję „Uzyskaj adres IP automatycznie”
5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.

Konfiguracja modemo-routerówKonfiguracja modemo-routerów