magazayn netia

1 wpis

Kontakty Netia

Numer Telefonu infolinia Netia Poniżej zestawienie adresów kontaktowych Netii.    Po zakończeniu świadczenia usług dzierżawiony sprzęt powinien zostać odesłany na koszt klienta na Magazyn Centralny Netii, w przypadku braku zwrotu urządzeń Netia obciąża klienta w zależności od rodzaju sprzętu i […]