Netia logowanie

Netia Logowanie do Netia On-line

Netia On-line, to wygodny i bezpłatny sposób na sprawdzanie rachunków i płatności. Dzięki serwisowi Netia On-line, można teraz samodzielnie i w dowolnej chwili:

– na bieżąco kontrolować wszystkie wykonywane połączenia
– drukować wykazy szczegółowe połączeń
– sprawdzać faktury i płatności
– sprawdzać stan (saldo) rachunku
– aktywować usługi dodatkowe
– wybierać pakiety telewizyjne
W serwisie Netia-online można także ustawić własną nazwę użytkownika oraz hasło do logowania do Netia On-line.

Skorzystaj z opcji logowania do Netia On-line za pomocą Facebook: kliknij i zaloguj z Facebook Netia On-line logowanie przez Facebook

 

Możesz zalogować się do Netia On-line używając numeru konta abonenta oraz czterocyfrowego numeru PIN lub nazwy użytkownika oraz hasła.

 

Logowanie_netia_nr_konta_pin

 

Logowanie_netia_uzytkownik_haslo


Jak odzyskać dane do logowania ?

Możesz również odzyskać PIN za pomocą formularza dostępnego tutaj. W celu odzyskania PIN należy przygotować numer konta Abonenta oraz numer PESEL.
 
W razie potrzeby skorzystaj z przypomnienia numeru konta Abonenta. W celu odzyskania numeru konta abonenta należy przygotować numer umowy oraz numer PESEL.
Numer konta abonenta znajduje się na fakturze Netii:

Numer Konta abonenta Netia

 

Jeżeli nie udało się zalogować do serwisu Netia On-line – pojawił się komunikat „dostęp został zablokowany”, należy sprawdzać, czy podana „Nazwa użytkownika” oraz”Hasło są poprawne.

Nazwę użytkownika (czyli numer konta Abonenta) można znaleźć na każdej fakturze wysyłanej z Netii, natomiast”Hasło (czyli numer PIN) znajduje się na Umowie.

Jeżeli numeru PIN nie ma na Umowie, lub jeśli od momentu podpisania Umowy PIN był zmieniany, należy skontaktować się z konsultantem pod numerem infonetii: 0 801 802 803 (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej) albo *88 (połączenie bezpłatne w sieci Netia).

Konsultant po przeprowadzeniu krótkiej weryfikacji Klienta poda nowy numer PIN, który należy użyć podczas logowania do serwisu Netia On-line.


Pamiętaj o zmianie kodu PIN

Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrowali się w serwisie Netia On-line, powinni pamiętać o zmianie standardowego numeru PIN (nadanego przez Netię) na swój własny unikalny kod PIN.

Tworzenie i posługiwanie się kodem PIN powinno być zgodne z następującymi zasadami:

– kod PIN nie powinien być łatwym do odgadnięcia ciągiem znaków
– kod PIN nie powinien być udostępniany osobom nieupoważnionym

Za pomocą systemu Netia On-line można zamawiać usługi dodatkowe i jednocześnie zaciągać zobowiązania finansowe z tym związane. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z tworzeniem i przechowywaniem kodu PIN.

Tylko unikalny kod PIN uchroni Twoje konto przed ingerencją osób niepowołanych!


Film z instrukcją pierwszego logowania do Netia-Online

 

Film instruktażowy Netia-online

 


Netia Logowanie do internetu

Aby odzyskać nazwę użytkownika i hasło do logowania do internetu Netii udajemy się na stronę: http://autokonfiguracja.netia.pl/.

Na tej stronie możemy wysłać nazwę użytkownika (login) i hasło na numer telefonu komórkowego przypisany do naszego konta w Netii, możemy zalogować się do Netia-online lub odzyskać dane do logowania na specjalnie do tego przygotowanej stronie: https://ssl.inetia.pl/internet/aktywacja/start.do

Netia Logowanie