Test prędkości na test.mm.pl


Test prędkości udostępniany przez firmę MultiMedia Polska.  Test oparty o skrypt firmy OOKLA.

Test znajduje się na stronie: http://test.mm.pl/


test prędkości