Konfiguracja karty sieciowej w Windows 9x/Me

1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > ustawienia > Panel Sterowania > sieć
2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze [ patrz Rys. 1 ]
3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk „właściwości”. Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP
4. W oknie tym należy wybrać zakładkę Adres IP i zaznaczyć opcje „Automatycznie uzyskaj adres IP” [ patrz Rys. 2 ]
5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer wykona restart systemu

Konfiguracja modemo-routerów