Konfiguracja routera Netia, dane konfiguracyjne Netii [konfiguraca routera]
Przeczytany: 774185 razy.
Wypowiedzenie umowy Netia
DNS Netia, VPI, VCI Netia
Netia LogowanieMenu na stronie
Podstawowe informacje o konfiguracji połączenia z internetem w sieci Netia

1. 2. 3. Instrukcje zmiany nazwy użytkownika oraz hasła
Konfiguracja karty sieciowej w Windows 9x/Me

1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > ustawienia > Panel Sterowania > sieć
2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze [ patrz Rys. 1 ]
3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk "właściwości". Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP
4. W oknie tym należy wybrać zakładkę Adres IP i zaznaczyć opcje "Automatycznie uzyskaj adres IP" [ patrz Rys. 2 ]
5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer wykona restart systemu

Konfiguracja modemo-routerów


Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 2000/XP

1. Uruchamiamy właściwości sieci: Start > Panel Sterowania > Połączenia sieciowe > Połączenie lokalne a następnie klikamy przycisk [Właściwości].
2. Wybieramy protokół TCP/IP dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze i naciskamy przycisk {Właściwości] [ patrz Rys. 1 ]
3. Mając wybrany protokół należy kliknąć przycisk [Właściwości]. Po tej czynności otworzy się nowe okno z właściwościami protokół TCP/IP [ patrz Rys. 2 ]
4. W oknie tym należy zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie"
5. Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.

Konfiguracja modemo-routerówKonfiguracja modemo-routerów


Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 7/Vista

1. Otwórz pasek menu Start i wybierz Panel Sterowania [Control Panel]
2. Przejdź do sekcji Sieć i Internet [Network i Internet]
3. Przejdź do sekcji Centrum Sieci i Udostępniania [Network and Sharing Center]
4. Wybierz z menu po prawej stronie Zmień ustawienia karty sieciowej [Change adapter settings]
5. Zaznacz połaczenie ETH i kliknj w Zmień ustawienia tego połaczenia [Change settings of this connetion]
6. W oknie właściwości połaczenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknj na Właściwości [Properties]
7. Najlepsza konfiguracja to pozostawienie automatycznego wyboru IP i serwerów DNS, zostaw zaznaczone Uzyskaj adresIP automatycznie [Obtain an IP address automatically] oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [Obtain DNS server address automatically]
8.Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.

ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7   ustawienia karty sieciowej windows 7


Konfiguracja karty sieciowej w WINDOWS 8

1. Otwórz pasek boczny i kiknj na ikone ustawień [Setting]
2. Z menu ustawień wybierz panel sterowania [Control Panel]
3. Przejdź do sekcji Sieć i Internet [Network i Internet]
4. Przejdź do sekcji Centrum Sieci i Udostępniania [Network and Sharing Center]
5. Wybierz z menu po prawej stronie Zmień ustawienia karty sieciowej [Change adapter settings]
6. Zaznacz połaczenie ETH i kliknj w Zmień ustawienia tego połaczenia [Change settings of this connetion]
7. W oknie właściwości połaczenia zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknj na Właściwości [Properties]
8. Najlepsza konfiguracja to pozostawienie automatycznego wyboru IP i serwerów DNS, zostaw zaznaczone Uzyskaj adresIP automatycznie [Obtain an IP address automatically] oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie [Obtain DNS server address automatically]
9.Po zatwierdzeniu ustawień komputer powinien automatycznie pobrać adres IP z serwera DHCP wbudowanego w router.

ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8   ustawienia karty sieciowej windows 8Konfiguracja routera dla internetu Netii

Parametry na linii TP: VPI=0, VCI=35, enkapsulacja=PPPoA VcMUX

Parametry na linii Netii: VPI=8, VCI=35, enkapsulacja=PPPoE LLC

Parametry na linii Dialog: VPI=1, VCI=32, enkapsulacja=PPPoE LLC

1. Po podłączeniu komputera do jednego z portów LAN i włączeniu komputera, należy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript.
2. W przeglądarce należy wpisać standardowo ustawiony adres routera, czyli: http://10.0.0.2
3. Następnie powinno się otworzyć okno logowania. Standardowo nazwa użytkownika brzmi: admin a hasło: epicrouter dla modemów Request hasło to conexant.
4. Po zatwierdzeniu hasła wyświetli się Status - Home Page

Status - Home page


Strona ta przedstawia informacje o wersji firmware, oraz o statusie portu WAN i LAN.
- Firmware Version: Numer wersji oprogramowania producenta.
- Customer Software Version: Numer wersji oprogramowania użytkownika.
- WAN: Informacje o adresie IP, masce i mac adresie portu WAN ADSL.
- LAN: Informacje o adresie IP, masce i mac adresie portu LAN
- Number of Ethernet Devices Connected to the DHCP Server: Lista użytkowników którym zostały przydzielone adresy IP z serwera DHCP

Konfiguracja modemo-routerów


Zakładka Configuration - WAN


Zakładka ta pozwala na konfigurację łącza ADSLowego - port WAN [ patrz Rys. 1 ]

Aby uruchomić Szybki Internet od Netii na routerze należy ustawić następujące parametry:
- Enabled - Yes
- VPI - 8 (na linii Netii) lub 0 (na linii TPsa)
- VCI - 35
- Static IP Address - parametr ten jest bez znaczenia dla usługi Szybki Internet od Netii
- Subnet Mask - parametr ten jest bez znaczenia dla usługi Szybki Internet od Netii
- Gateway - 0.0.0.0
- MAC SPOOFING - Disabled - opcja ta pozwala na ustawienie dowolnego Mac Adresu widzianego na porcie WAN. Usługa Szybki Internet od Netii nie wymaga ustawienia tego parametru.
- ENCAPSULATION - PPPoE LLC (na linii Netii) lub PPPoA VcMUX (na linii TPsa)
- BRIDGE - Disable ,bądź Enable gdy router ma być tylko modemem [przeźroczysty].
- IGMP - Disable
- Service Name - Dowolna nazwa usługi np. "netia"
- Username - nazwa użytkownika. Dla rejestracji Szybki Internet od Netii brzmi ona internet Po przeprowadzeniu rejestracji i otrzymaniu prawidłowego loginu użytkownika należy tą pozycję zmienić na właściwą.
- Password - hasło użytkownika. Dla rejestracji Szybki Internet od Netii brzmi ono internet. Po przeprowadzeniu rejestracji i otrzymaniu prawidłowego hasła użytkownika należy tą pozycję zmienić na właściwą. [ patrz Rys. 2 ]
- Disconnect Timeout - 0 (jest to czas bezczynności routera, po którym ma nastąpić rozłączenie modemu). Po wpisaniu wartości 0, połączenie nie będzie rozłączane.
- MRU - 1492
- MTU - 1492
- MSS - 1432
- Authentication - Auto
- Automatic Reconnect - zaznaczyć (Po utraceniu połączenia, modem automatycznie będzie starał się odnowić połączenie.

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit].

Zakładka Configuration - DNS


Zakładka ta pozwala na skonfigurowanie adresów serwerów DNS. Należy z rozwijalnego menu "DNS Proxy Selection" wybrać opcję: "Use Auto Discovered DNS Servers Only"

Po skonfigurowaniu powyższego parametru, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: "Save Settings" i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Po restarcie modemu należy połączyć się ze stroną www.netia.pl/popup/internet/aktywacja.html (jedyna możliwa strona do otwarcia przy nazwie użytkownika internet i haśle internet) w celu uzyskania właściwej nazwy użytkownika i hasła, które następnie należy wpisać w konfigurację WAN zamiast poprzednich danych.

UWAGA: Po uzyskaniu nowego loginu i hasła należy je wpisać do pól "Username" (nazwa użytkownika) i Password (hasło).

Konfiguracja modemo-routerów


Konfiguracja portu LAN


Aby dokonać konfiguracji parametrów portu LAN należy z lewej zakładki, z działu Configuration wybrać zakładkę LAN. [ patrz Rys. 1 ]

- IP Address - adres IP portu LAN
- Subnet Mask - Maska adresu portu LAN [ patrz Rys. 2 ]
- DHCP Server - Załącza serwer przydzielający adresy IP komputerom w sieci.
- DHCP address pool selection - System Allocated - automatycznie przydziela adresy IP z uwzględnieniem maski sieci, nie więcej jednak niż 253 adresy
- DHCP address pool selection - User Define - po wybraniu tej opcji użytkownik może zdefiniować zakres przyznawania adresów IP.
- User Defined Start Address - Startowy adres IP dla serwera DHCP
- User Defined End Address - Końcowy adres IP dla serwera DHCP [ patrz Rys. 3 ]
- DHCP gateway selection - Automatic - Adres bramki będzie przydzielany automatycznie (taki jak adres IP portu LAN)
- DHCP gateway selection - User Defined - Pozwala na własne określenie adresu IP bramki
- User Defined Gateway Address - Adresu IP bramki
- Lease Time - Czas dzierżawy adres IP

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem[Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: "Save Settings" i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Konfiguracja modemo-routerów


Jak przejść na stałe adresy IP?


Najpierw należy skonfigurować odpowiednio serwer DHCP lub go całkowicie wyłączyć. W tym celu należy wybrać z zakładki Configuration pozycję LAN.

Zakładamy, że stałe adresy IP będą z zakresu 10.0.0.5 do 10.0.0.40. Jeśli wszystkie komputery w sieci będą miały wpisane na stałe adresy IP, to zasadne jest całkowite wyłączenie serwera DHCP poprzez odznaczenie okienka w pozycji DHCP Server.
Jeśli jednak w sieci będzie potrzeba korzystania z serwera DHCP, należy skonfigurować jego zakres poza zakresem stałych adresów IP. W naszym przykładnie powinien on przydzielać adresy poza zakresem 10.0.0.5 - 10.0.0.40, czyli np. od 10.0.0.50 do 10.0.0.100. W tym celu należy ustawić:

- User Defined - zaznaczyć to pole
- User Defined Start Address - 10.0.0.50
- User Defined End Address - 10.0.0.100 [ patrz Rys. 1 ]

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: "Save Settings" i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].

Oprócz konfiguracji routera, należy ustawić następujące dane w komputerze:

- Adres IP - w naszym przykładzie jeden z adresów z zakresu 10.0.0.5 do 10.0.0.40.
- Maska - 255.255.255.0
- Bramka - 10.0.0.2 (Przy założeniu że adres IP routera to 10.0.0.2)
- Serwer DNS - 10.0.0.2 (Przy założeniu że adres IP routera to 10.0.0.2) [ patrz Rys. 2 ]

UWAGA: Każdy komputer musi mieć inny adres IP

Konfiguracja modemo-routerów


Virtual Server


Funkcja ta pozwala na stworzenie wirtualnych serwerów przy użyciu translacji adresów IP.

Przykład: W sieci wewnętrznej są 3 komputery z uruchomionymi serwerami ftp, które nasłuchują na porcie 21.
Komputer nr 1 - adres IP 10.0.0.5
Komputer nr 2 - adres IP 10.0.0.11
Komputer nr 3 - adres IP 10.0.0.50
Adres IP zewnętrzny (publiczny) 213.242.12.75

Należy z lewej zakładki z działu "Configuration" wybrać zakładkę "Virtual Servers" i dla powyższego przykładu wypełnić tak jak w przykładzie poniżej:

ID - Public port - Private port - Port type - Host IP Address

1 - 8021 - 21 - TCP - 10.0.0.5
2 - 8821 - 21 - TCP - 10.0.0.11
3 - 21 - 21 - TCP - 10.0.0.50

A oto sposób zalogowania się na te serwery:

.ftp://213.242.12.75:8021 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 1
.ftp://213.242.12.75:8821 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 2
.ftp://213.242.12.75 Połączy z serwerem ftp na komputerze nr 3 (nie ma potrzeby wpisywania nr portu, bowiem port 21 jest standartowym portem dla FTP)

Zaleca się stosować adresy IP statyczne (wpisane na stałe w komputerach, do których są wpisane przekierowania w Virtual Servers)

UWAGA: ie wolno zrobić dwóch wpisów na 2 różne komputery a ten sam port publiczny [ patrz Rysunek ]

Oczywiście w przypadku innych programów jak np. GG należy użyć innych portów ( dla GG 1550)

DMZ [Demilitarized zone]


Wydzielany na zaporze sieciowej (ang. firewall) obszar sieci komputerowej nie należący ani do sieci wewnętrznej (tj. tej chronionej przez zaporę), ani do sieci zewnętrznej (tej przed zaporą; na ogół jest to Internet).

Opcja ta znajduje się w zakładce Admin Privilege ŕ Misc Configuration

Pozwala ona na przekierowanie wszystkich portów przychodzących na adres IP publiczny do wskazanego komputera.

Aby uaktywnić tą funkcję należy ustawić DMZ na Enabled a w DMZ HOST IP podać adres IP komputera, do którego robimy przekierowanie.

Konfiguracja modemo-routerów


Filtrowanie po MAC


Opcja ta znajduje się w zakładce Configuration ŕ Bridge Filtering

Pozwala ona, między innymi, na wpisanie 4 adresów MAC kart sieciowych, które mają nie mieć dostępu do Internetu.

Aby uaktywnić tą funkcję, należy zaznaczyć opcję [Yes] w Enable Bridge Filtering, a następnie wypełnić pola:

- Source MAC - Adres MAC karty
- Block - Informacja że karta ta ma być blokowana
a następnie nacisnąć przycisk [Add] w celu dodania wpisu.

Po skonfigurowaniu powyższych parametrów, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [Submit], a następnie zapisać ustawienia wybierając z bocznego menu: Save Settings i ponownie potwierdzić przyciskiem [Submit].
Konfiguracja routera Linksys WAG200G.

linksys WiFi WAG200G


Pierwszą rzeczą jaką musimy wiedzieć, to rodzaj linii telefonicznej jaką posiadamy.

Jeżeli posiadamy linię analogową, to kupujemy router z obsługą Annex A (Linksys WAG200G-EU).
Jeżeli posiadamy linię cyfrową ISDN, to interesuje nas Annex B (Linksys WAG200G-E1).

Netia świadczy usługi na obu rodzajach linii telefonicznej, choć ilośc linii cyfrowych jest znikoma. W sieci Dialog internet działa TYLKO w opraciu o linie cyforwe Anex B

Przystępujemy do konfiguracji routera ADSL:

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą kabla z wtyczkami RJ45 (szeroka wtyczka), najczęściej kabel ma kolor żółty, oraz podłączamy kabel telefoniczny RJ11(wąska wtyczka) do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/hasło: admin/admin

Krok 3.
W tym kroku skonfigurujemy moduł ADSL routera. Odpowiednie parametry konfigurujemy w oknie poniżej:

Konfiguracja routerów


Krok 3a.
Konfiguracja Szybkiego Internetu Netii na łączach po TP czyli BSA i LLU.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC lub PPPoA VC-Mux
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=0, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeżeli wystąpią jakieś problemy możemy ustawić G.dmt lub G.lite.
Username nasza nazwa użytkownika format: xcsasds@net24.com.pl
Password nasze hasło do usługi dostępu do internetu

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 3b.
Konfiguracja Szybkiego Internetu Netii na łączu Netii.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=8, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite
Username nasza nazwa użytkownika dla Szybkiego Internetu Netii
Password nasze hasło do usługi Szybki Internet Netii

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 3c.
Konfiguracja Dialnet na łączu Dialog-u.

Encapsulation wybieramy: 1483 Bridged IP LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=1, VCI=32
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite lub G.dmt

Konfiguracja routerów


Po wybraniu Encapsulation zaznaczamy opcję Use the following IP Address i podajemy Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS, dane te powinniśmy otrzymać od Dialogu.

Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, spowoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

Krok 4.
Klikamy przycisk u dołu strony Save Settings

Krok 5.
Przechodzimy do zakładki Status. Ukaże nam się:

Konfiguracja routerów


Tutaj możemy sprawdzić status naszego połączenia ADSL. Jeśli zobaczymy napis: Interface: Down oznaczać to będzie brak połączenia z internetem. Jeśli wyświetli się up, a także pojawią sie adresy IP przy pozycjach: ip, subnet, default gateway, dns1, będzie to oznaczać prawidłowe połączenie z internetem. Jeśli brakuje tych informacji można pokusić się o kliknięcie przycisku Connect. Jeśli nadal nie mamy połączenia, sprawdzamy czy mamy podłączony kabel telefoniczny do routera, zmieniamy DSL MODULATION.

W tym momencie powinniśmy mieć zestawione połączenie ADSL.
Teraz opiszę po krótce moduł LAN Network Setup. W zasadzie urządzenie w tym miejscu jest skonfigurowane poprawnie i internet po kablu rj45 z routera jest już dostępny. Będzie to informacja dla dociekliwych

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą patch corda (rj45), który znajduje się w pudełku razem z routerem oraz kabel telefoniczny rj-11 do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/haslo: admin

Krok 3.
Interesujący nas blok wygląda tak:

Konfiguracja routerów


Local IP Address - IP naszego routera, domyślnie 192.168.1.1, nasza brama
Subnet Mask - Maska sieciowa domyślnie 255.255.255.0

DHCP Server:
---> Disable - ustawienie to spowoduje brak przydzielania parametrów: ip, maska, gateway, dns dla komputerów podłączonych do routera - musimy te parametry wpisać ręcznie w ustawieniach TCP/IP na komputerach

---> Enable (zalecane) - mamy następujące opcje:

* Starting IP Address: Adres ip od którego serwer DHCP będzie przyznawał adresy komputerom podłączonym do naszego routera.
* Maximum Number of DHCP Users - maksymalna liczba adresów jaką dysponuje serwer DHCP
* Client Lease Time - czas po którym, informacja na temat ustawień IP jest ponownie wysyłana do komputera podłączonego do routera.
* Static DNS *: adresy IP serwerów dns.

----> DHCP Relay - jeżeli istnieje w sieci już serwer DHCP to podajemy jego adres IP, co spowoduje przydzielanie adresów IP z serwera DHCP o podanym adresie IP.

Krok 4.
Pamiętaj, aby po ustawieniu wszystkiego kliknąć Save settings.
Mamy laptopa lub komputer stacjonarny i chcemy go podłączyć bezprzewodowo. Jest to możliwe. W tej części zajmiemy się konfiguracją modułu Wireless.

Krok 1.
Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą patch corda (rj45), który znajduje się w pudełku razem z routerem oraz podłączamy kabel telefoniczny rj-11 do routera i gniazdka telefonicznego.

Krok 2.
Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/haslo: admin

Krok 3.
Przechodzimy do zakładki Wirelles. Zobaczymy:

Konfiguracja routerów


Opiszę co oznaczają poszczególne opcje:

Wireless Network Mode - zalecane ustawienie Mixed, standard transmisji 11Mbps lub 54Mbps, Mixed obsługa obu naraz.

Wireless Network Name (SSID) - rozgłaszana nazwa naszego punktu dostępowego

Wireless Channel - kanał, na którym nadaje nasz router

Wireless SSID Broadcast - czy ma być rozgłaszana nasza nazwa punktu dostępowego ( nie wpływa na połączenie się z punktem dostępowym, aczkolwiek przy ustawieniu na nie, trzeba SSID podać ręcznie przy konfiguracji na laptopie).

Po dokonaniu odpowiednich ustawień klikamy przycisk Save settings

Krok 4.
Bezpieczeństwo naszego punktu dostępowego. Wchodzimy w zakładkę Wireless -> Wireless Security. Ustawiamy Security Mode na np.: WEP - najbardziej kompatybilne ustawienie z różnymi kartami bezprzewodowymi ale najmniej bezpieczne. WEP pozwoli na utrudnienie dostępu osobom nie znającym się na tematyce sieci bezprzewodowych. Wskazane jest ustawienie przynajmniej parametru WEP, jeżeli tego nie zrobisz każdy będzie mógł się łączyć bezprzewodowo z Twoim routerem. Wybieramy WEP, w pole Passphrase wpisujemy nasze hasło np: 1234567890 i klikamy generate. Następnie klikamy Save settings.

Konfiguracja routerów


Teraz podczas łączenia się bezprzewodowo z naszym routerem zostaniemy zapytani o hasło, wpisujemy 1234567890 i łączymy się.

Spis treści pomagam.net


[ Powrót do strony glównej ]

---------->>>Na góre strony<<<----------                              ---------->>>Strona główna<<<----------


Serwis nie posiada powiązań z Netia SA, Copyright 2004-2021.Created by Marcin Wawer, Wszystkie prawa zastrzeżone, Strona wykorzystuje pliki cookies --> Polityka Prywatności. Polecam Mapa strony |