Blokada portu 25 - Zmiana konfiguracji poczty [Netia blokuje port 25]
Przeczytany: 48717 razy.
Wypowiedzenie umowy Netia
DNS Netia, VPI, VCI Netia
Netia LogowanieNa stronie znajdziesz PRZYKŁADOWE konfiguracje! Dostsuj je do danych Twojego dostawcy poczty

Nawigacja na stronie:

Po 12 marca 2013 zgodnie ze standardami bezpieczeństwa oraz ochrony sieci i użytkowników przed niepożądanym rozsyłaniem spamu, Netia SA rozpoczyna blokadę portu 25 dla usług dostępu do sieci Internet z dynamicznie przydzielanym adresem IP (ADSL, BSA, LLU). Port ten odpowiedzialny jest za wysyłanie wiadomości pocztowych.

W związku z powyższym wszystkich Klientów Netii, którzy wysyłają e-maile przy wykorzystaniu programów pocztowych zainstalowanych na komputerach, prosimy o zmianę w ustawieniach poczty wychodzącej ww. portu na port 587 lub 465 (dla połączeń szyfrowanych SSL). Pozwoli to swobodnie wysyłać wiadomości e-mail. Większość dostawców poczty internetowej obsługuje porty 587 i 465, wynika to z zaleceń zawartych w jednym z dokumentów opisujących funkcjonowanie sieci Internet RFC 4409.

Jednocześnie sugerujemy sprawdzenie ustawień programów typu firewalli i ewentualne odblokowanie wybranego portu 587 lub 465.

Nie ma konieczności wprowadzania żadnych zmian, jeżeli do wysyłania wiadomości pocztowych wykorzystywana jest przeglądarka internetowa. Informacje o konfiguracji poszczególnych programów pocztowych dostępne są na stronach serwisów popularnych dostawców kont pocztowych w Polsce.

Co to jest port 25?

Port 25 jest dedykowanym portem internetowym w programach pocztowych i służy do wysyłania wiadomości e-mail. Jest również wykorzystywany przez spamerów do wysyłania niechcianej poczty, czyli np. bardzo często za pomocą tego portu rozsyłane są w sieci nowe wirusy.

Konfiguracja programu Microsoft Outlook Express 6 do współpracy z pocztą o2.pl

screen 1
screen 2
screen 3
screen 4
screen 5
screen 6
screen 7
screen 8
screen 9
screen 10
screen 10
screen 10
screen 10

Gratulacje! - Twoja poczta jest teraz w pełni aktywna. Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie o2.pl!Konfiguracja programu Microsoft Outlook 2007 do współpracy z pocztą o2.pl

screen 1
screen 2
screen 3
screen 4
screen 5
screen 6
screen 7
screen 8
screen 9
screen 10

Gratulacje! - Twoja poczta jest teraz w pełni aktywna. Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie o2.pl!Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird 2.0.0.4 do współpracy z pocztą o2

screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1

Gratulacje!

Konfiguracja programu dobiegła końca.
Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie o2.pl!

Rekomendujemy zastosowanie poniższych ustawień, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych:

screen 1
screen 1
screen 1
screen 1

Gratulacje!
Pełen proces tworzenia konta w Mozilli Thunderbird zakończony!Konfiguracja programu Opera v.11 do współpracy z pocztą o2.pl

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 8
Krok 9
Krok 10
Krok 9

Gratulacje!

Konfiguracja programu dobiegła końca.
Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie o2.pl!Instrukcja konfiguracji programu pocztowego The Bat dla Poczty o2 z protokołem POP3

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7

Gratulacje!

Konfiguracja programu dobiegła końca.
Możesz teraz wysyłać i odbierać e-maile z Twojego konta w poczcie o2.pl!


Microsoft Outlook:


 1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont...

 2. W oknie Ustawienia kont, które się pojawi, zaznacz konto i wybierz przycisk Zmień w zakładce Poczta e-mail.

 3. Pojawi się okno Zmienianie konta e-mail. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 4. W oknie, które się pojawi wejdź do zakładki Zaawansowane i tu zmień numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587
  Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK.

 5. Zmiana została dokonana!.Outlook Express:


 1. W oknie głównym wybierz z menu Narzędzia pozycję Konta...

 2. W oknie Konta internetowe zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 3. Przejdź do zakładki Zaawansowane i tu zmień numer portu serwera wychodzacego SMTP na 465.
  Kliknij przycisk Zastosuj i zamknij okno.

 4. Zmiana została dokonana!


Windows Mail:


 1. Rozwiń menu Narzędzia i wybierz pozycję Konta... - pojawi się okno Konta internetowe. Aby zmienić konfigurację, zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości.

 2. W oknie, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane.

  Zmień numer portu w okienku Poczta wychodząca (SMTP) na 587 i kliknij przycisk Zastosuj 3. Zmiana konfiguracji została zakończona.Mozilla Thunderbird:


 1. Z menu programu wybierz Narzędzia -> Konfigurcja kont...

 2. W oknie Konfiguracja kont wybierz Serwer poczty wychodzącej (SMTP). i kliknij Edytuj

 3. W oknie Serwer SMTP które się pojawi zmień numer portu na 587

 4. Po kliknięciu przycisku OK konfiguracja zostanie zakończona a zmiana zapamiętana.Opera Mail:


 1. Z menu głównego wybierz Narzędzia a następnie Konta poczty i czatu....

 2. Pojawi się Menadżer kont. Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 3. Przejdź do zakładki Serwery i tu zmiań numer portu serwera wychodzacego SMTP na 587. Kliknij OK


 4. Konfiguracja została zakończona! 5. Opera Mail

  1. W oknie głównym programu wybierz Narzędzia następnie Konta poczty i czatu.

  2. Kliknij przycisk Tak.

  3. Zaznacz opcję Poczta i kliknij Dalej.

  4. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w odpowiednie pola i kliknij Dalej.

  5. W nazwę użytkownika wprowadź pełny adres e-mail. Wprowadź swoje hasło do skrzynki pocztowej i kliknij Dalej.

  6. Wprowadź adresy serwerów: poczta przychodząca pop3.wp.pl, poczta wychodząca smtp.wp.pl i kliknij Dalej.

  7. W oknie głównym programu wybierz Narzędzia następnie Konta poczty i czatu.

  8. Kliknij Właściwości...

  9. Wpisz numer portu dla serwera poczty wychodzącej 465 i kliknij OK.

  10. Wciśnij przycisk Sprawdź/Wyślij w lewym górnym rogu programu aby odebrać wiadomości.  MS Windows Mail

  1. Uruchom program pocztowy Windows Mail...

  2. Kliknij Narzędzia a następnie Konta...

  3. Kliknij Dodaj...

  4. Wybierz opcję Konto e-mail i kliknij Dalej

  5. Wpisz imię i nazwisko i kliknij Dalej

  6. Wpisz adres e-mail i kliknij Dalej

  7. Wpisz nazwy serwerów POP3 i SMTP jak na obrazku poniżej, zaznacz opcję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania i kliknij Dalej.

  8. Wpisz login i hasło do konta pocztowego oraz zaznacz opcję Zapamiętaj hasło. Kliknij Dalej.

  9. W kolejnym oknie pokaże się informacja o zakończeniu konfiguracji. Możesz w nim zaznaczyć opcję Nie pobieraj teraz moich wiadomości e-mail.

  10. Kliknij Narzędzia a następnie Konta...

  11. Kliknij na swoje konto e-mail i wybierz Właściwości.

  12. Przejdź do zakładki Zaawansowane, wpisz numer portu dla serwera poczty wychodzącej 465, dla przychodzącej 995 i kliknij OK.  MS Outlook Express

  1. Uruchom program pocztowy Outlook Express i kliknij Narzędzia a następnie Konta...

  2. Przejdź do zakładki Poczta i kliknij Dodaj

  3. Wybierz Poczta...

  4. Wpisz imię i nazwisko i kliknij Dalej

  5. Wpisz adres e-mail i kliknij Dalej

  6. Wpisz nazwy serwerów POP3 i SMTP jak na obrazku poniżej i kliknij Dalej.

  7. Wpisz login i hasło do konta pocztowego. Pamiętaj że loginem jest słowo do znaku "@". Kliknij Dalej.

  8. Wybierz Właściwości nowo utworzonego konta...

  9. W zakładce Serwery zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia

  10. W zakładce Zaawansowane wpisz numer portu dla poczty wychodzącej 465, dla przychodzącej 995 i kliknij OK.

  11. Konto jest poprawnie skonfigurowane. Kliknij Zamknij  MS Outlook 2003

  1. Uruchom program pocztowy Microsoft Outlook 2003 i kliknij Narzędzia a następnie Konta e-mail...

  2. Zaznacz opcję Dodaj nowe konto e-mail i kliknij Dalej

  3. Zaznacz typ serwera POP3 i kliknij Dalej.

  4. Wpisz dane w odpowiednie pola jak na obrazku poniżej. Pamiętaj że loginem jest cały adres e-mail. Kliknij Dalej. Jeżeli nie pamiętasz hasła i/lub loginu kliknij tutaj. Potem kliknij Więcej ustawień...

  5. Przejdź do zakładki Serwer wychodzący i zaznacz opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

  6. Przejdź do zakładki Zaawansowane i wpisz numer portu dla serwera poczty wychodzącej 465, dla przychodzącej 995 i kliknij OK.

  7. Konto zostało skonfigurowane. Kliknij Zakończ

  8. Aby wysłać/odebrać wiadomości kliknij przycisk Wyślij/Odbierz

  9. Pojawi się okno postępu wysyłania/odbierania wiadomości. Po zakończonej operacji powinno samo się zamknąć.  MS Outlook 2007

  1. Uruchom program pocztowy Windows Mail...

  2. Kliknij Narzędzia a następnie Ustawienia kont...

  3. Na zakładce Poczta e-mail kliknij Nowy...

  4. Wpisz imię i nazwisko oraz adres i hasło skrzynki pocztowej i kliknij Dalej.

  5. Outlook sam spróbuje wykryć adresy serwerów POP3 i SMTP, następnie sprawdzi połączenie. Kliknij Dalej.

  6. Konfiguracja skrzynki zakończona powodzeniem. Kliknij Zakończ.

  7. Konto jest widoczne w oknie ustawień. Kliknij Zmień...

  8. Kliknij Więcej ustawień...

  9. Wpisz numer portu dla serwera poczty wychodzącej 465, dla przychodzącej 995 i kliknij OK.  Mozilla Thunderbird

  1. W oknie głównym programu wybierz Narzędzia następnie Konfiguracja kont.

  2. Kliknij przycisk Dodaj konto.

  3. Zaznacz opcję Konto pocztowe i kliknij Dalej.

  4. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w odpowiednie pola i kliknij Dalej.

  5. Wprowadź adresy serwerów: pop3.wp.pl i kliknij Dalej.

  6. Wpisz login i kliknij Dalej

  7. Wpisz nazwę skrzynki (np Poczta WP) w programie Thunderbird i kliknij Dalej.

  8. Potwierdzenie parametrów konfiguracji. Kliknij Zakończ.

  9. Kliknij Serwer poczty wychodzącej (SMTP) a potem Edytuj...

  10. Wpisz numer portu 465 i kliknij OK.

  11. Wciśnij przycisk Pobierz w lewym górnym rogu programu aby odebrać wiadomości.

  12. Wprowadź swoje hasło do skrzynki pocztowej. Zaznacz opcję Użyj menedżera... aby program zapamiętał Twoje hasło, następnie kliknij OK.

  13. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonej skrzynce i wybieramy "Ustawienia" i przechodzimy do zakładki "Ustawienia serwera" dla danego konta

  14. Wybieramy port 995, ustawiamy bezpieczeństwo połączenia na SSL/TLS oraz konfigurujemy pozostawienie wiadomości na serwerze  The Bat!

  1. Po uruchomieniu klienta The Bat! klikamy "Konto" i wybieramy pozycję Nowe

  2. Podajemy nazwę konta i klikamy "Dalej"

  3. Następnie uzupełniamy pola "Pełna nazwa" oraz "Adres e-mail" i klikamy "Dalej"

  4. W sekcji Protokół wybieramy POP3, w serwerze do odbioru poczty wpisujemy "pop3.wp.pl" natomiast do wysyłki "smtp.wp.pl". Dodatkowo zaznaczamy opcję "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" i klikamy "Dalej"

  5. W odpowiednie pola wpisujemy login oraz hasło do Poczty WP. Następnie zaznaczamy opcję "Zostawiaj kopię wiadomości na serwerze" i klikamy "Dalej"

  6. Na pytanie "Czy chcesz teraz sprawdzić ustawienia konta" odpowiadamy "Nie" i klikamy "Zakończ"

  7. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonej skrzynce i z menu wybieramy pozycję "Właściwości"

  8. W zakładce "Serwery" zmieniamy ustawienia jak na poniższym obrazku  Thunderbird

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Konfiguracja kont...

  2. W oknie Konfiguracja kont wybierz Serwer poczty wychodzącej (SMTP), a następnie z listy serwerów wybierz konto home.pl i kliknij przycisk Edytuj.

  3. Pojawi się okno Serwer SMTP - w polu Port zmień wartość na 587.

  4. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Outlook Express

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Konta...

  2. W oknie Konta internetowe wybierz konto home.pl i kliknij przycisk Właściwości.

  3. Pojawi się okno właściwości konta. Przejdź do zakładki Zaawansowane, w polu Poczta wychodząca (SMTP) zmień wartość na 587.

  4. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Outlook 2007

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Ustawienia kont...

  2. W oknie Ustawienia kont wybierz konto home.pl i kliknij ikonę Zmień.

  3. Pojawi się okno modyfikacji konta. Kliknij przycisk Więcej ustawień...

  4. Przejdź do zakładki Zaawansowane, w polu Serwer wychodzący (SMTP) zmień wartość na 587.

  5. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Outlook 2003

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Konta email (Tools » E-mail Accounts...)

  2. W oknie Konta email (E-mail Accounts) wybierz opcję modyfikacji istniejącego konta.

  3. Wybierz konto home.pl i kliknij ikonę Zmień... (Change...).

  4. Pojawi się okno modyfikacji konta. Kliknij przycisk Więcej ustawień... (More Settings...).

  5. Przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced), w polu Serwer wychodzący (SMTP) (Outgoing server) zmień wartość na 587.

  6. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Windows Mail

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Konta...

  <

  2. W oknie Konta internetowe wybierz konto home.pl i kliknij przycisk Właściwości.

  3. Pojawi się okno właściwości konta. Przejdź do zakładki Zaawansowane, w polu Poczta wychodząca (SMTP) zmień wartość na 587.

  4. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Opera Mail

  1. Z górnego menu wybierz Narzędzia » Konta poczty i czatu...

  2. W oknie zarządzania kontami wybierz konto home.pl i kliknij przycisk Właściwości.

  3. Pojawi się okno właściwości konta. Przejdź do zakładki Serwery i w sekcji Serwer poczty wychodzącej (SMTP) w polu Port zmień wartość na 587.

  4. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  SeaMonkey

  1. Przejdź do Kuriera Poczty i z górnego menu wybierz Edycja » Konfiguracja kont...

  2. W oknie Konfiguracja kont wybierz Serwer poczty wychodzącej (SMTP), a następnie z listy serwerów wybierz konto home.pl i kliknij przycisk Edytuj.

  3. Pojawi się okno Serwer SMTP - w polu Port zmień wartość na 587.

  4. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  The Bat!

  1. Z górnego menu wybierz Konto » Właściwości.

  2. W oknie modyfikacji danych konta z lewego menu wybierz pozycję Serwery. W sekcji Wysyłka poczty (SMTP) w polu Port zmień wartość na 587.

  3. Po kliknięciu przycisku OK nowa konfiguracja zostanie zapisana.  Outlook 2007

  W programie Outlook 2007 wybierz Narzędzia -> Ustawienia kont i po zaznaczeniu odpowiedniego konta kliknij Zmień.
  W zakładce Ustawienia internetowej poczty e-mail wybierz Więcej Ustawień -> Zaawansowane -> Serwer poczty wychodzącej (SMTP) i zmień numer portu serwera z 25 na 587 oraz zatwierdź zmiany klikając OK  Outlook 2003

  W programie MSN Outlook 2003 wybierz Narzędzia -> Konta email -> Wyświetl lub zmień istniejące konta email

  Następnie zaznacz konto, którego ustawienia chcesz zmienić i kliknij Zmień.  W zakładce Ustawienia internetowej poczty e-mail wybierz Więcej Ustawień -> Zaawansowane -> Serwer poczty wychodzącej (SMTP) i zmień numer portu serwera z 25 na 587 oraz zatwierdź zmiany klikając OK  Outlook Express

  W programie Outlook Express wybierz Narzędzia -> Konta i po zaznaczeniu odpowiedniego konta kliknij Właściwości.

  Następnie wybierz zakładkę Zaawansowane i zmień numer portu serwera poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587 oraz zatwierdź zmiany (Zastosuj).  Mozilla Thunderbird

  W programie Mozilla Thunderbird wybierz Narzędzia -> Konfiguracja kont - > Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  W zakładce Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP) zaznacz właściwe konto i kliknij Edytuj .
  W oknie Serwer SMTP zmień numer portu serwera z 25 na 587.

  The Bat!

  W programie The Bat wybierz Konto -> Właściwości -> Serwery -> Wysyłka poczty (SMTP) -> Port: wpisz 587.  Spis treści pomagam.net


  [ Powrót do strony glównej ]

  ---------->>>Na góre strony<<<----------                              ---------->>>Strona główna<<<----------


  Serwis nie posiada powiązań z Netia SA, Copyright 2004-2021.Created by Marcin Wawer, Wszystkie prawa zastrzeżone, Strona wykorzystuje pliki cookies --> Polityka Prywatności. Polecam Mapa strony |